Kode unngår oppsigelser
LUKK

Kode unngår oppsigelser

Av Lina Christensen

Publisert 4. mars 2024 kl. 09:47

18 ansatte har søkt om frivillig sluttpakke ved Kode. Dermed unngår museet oppsigelser.

Fristen for å søke om frivillig sluttpakke var fredag ved midnatt. Det kom inn 18 søknader, hvorav 6 heltidsstillinger og 12 deltidsstillinger. Sluttpakkene tar utgangspunkt i at arbeidsforholdet skal avsluttes 31. mars 2024. Dermed er kunstmuseet i havn med innsparingene.

– Det er ingen tvil om at de siste ukene har vært tøffe for oss på Kode. Vi mister nå verdifulle kollegaer, noe som er både vemodig og tungt. Til tross for dette er jeg er lettet over at vi unngår oppsigelser, og nå skal vi komme oss videre sammen, sier direktør Petter Snare i en pressemelding.

Sammen med styreleder Anne-Grete Strøm-Erichsen informerte han de ansatte på et allmøte mandag morgen. Begge erkjenner at prosessen har skapt mye uro både internt og i offentligheten.

Kode har hatt stram økonomi i flere år. I februar vedtok Kodes styre å tilby alle ansatte sluttpakker for å få budsjettet i balanse. Totalt skal de spare 16 millioner kroner i årlige utgifter. Kode har 96 ansatte, hvorav 91 er ansatt i faste stillinger.

Tillitsvalgte i fagforeningene Delta og Forskerforbundet har uttalt at museet heller bør kutte i utstillingskostnader enn personalkostnader.

Fagforeningene kom i forrige uke med en uttalelse der de sier at styreleder Anne-Grete Strøm-Erichsen og direktør Petter Snare må gå av.

«Nå står vi midt i to varslede kriser, knyttet til økonomi og arbeidsmiljø. Vi har ikke tillit til at direktøren eller styrelederen kan løse disse. Vi ber derfor om at begge fratrer sine posisjoner.», skriver fagforeningene, gjengitt i Bergens Tidende.

Les også: