Tillitsvalgte ved Kode: Kutt i utstillinger, ikke ansatte
LUKK

Tillitsvalgte ved Kode: Kutt i utstillinger, ikke ansatte

Av Lina Christensen

Publisert 20. februar 2024 kl. 13:53

På et allmøte tirsdag fikk de ansatte ved Kode kunstmuseer og komponisthjem tilbud om frivillige sluttpakker.

– Det var veldig stille. Folk hadde gruet seg. De visste at det kom dårlige nyheter, men de visste ikke helt hva, sier Mette Nikoline Bolkan, tillitsvalgt for fagforeningen Delta, til Forskerforum.

Tirsdag morgen var ansatte ved Kode kunstmuseer og komponisthjem i Bergen samlet til allmøte. Der fikk de beskjed om at de tilbys frivillige sluttpakker for å redusere personalkostnadene. Dette ble vedtatt av museumsstyret mandag.

Fakta
Kode omfatter fire museumsbygg i Bergen sentrum langs Lille Lungegårdsvann og komponisthjemmene til Ole Bull, Harald Sæverud og Edvard Grieg utenfor sentrum.
Kode hadde i fjor over 250.000 besøkende.

– Vi skal spare 2,5 millioner kroner i 2024 som på helårsbasis utgjør 7 millioner. Det betyr at det blir kuttet cirka 10 prosent av personalkostnadene, forteller tillitsvalgt for Forskerforbundet, Sofia Paulusma.

– Det ligger selvsagt også andre kuttforslag i budsjettet, men hvis vi ser på sju millioner, så utgjør omtrent halvparten av kuttene personalkostnader, tilføyer Bolkan.

I januar ble det kjent at Kode må kutte rundt 16 millioner kroner i årlige utgifter. Totalt innebærer kuttet omtrent ni årsverk. Det er imidlertid en del ansatte som jobber i mindre stillinger, så flere kan rammes. Først på torsdag får de ansatte konkret informasjon om innholdet i sluttpakkene.

– Fram til torsdag har arbeidsgiver mulighet til å ombestemme seg og til å gjøre sluttpakkene bedre, sier Bolkan.

I tillegg til personalkuttene forskyves også to utstillinger, samt at åpningstidene kuttes med to dager i lavsesongen.

Sofia Paulusma, tillitsvalgt for Forskerforbundet ved Kode. Foto: Kode

Redd for å miste kompetanse

Paulusma og Bolkan mener budsjettutfordringene kunne vært løst annerledes. De beskriver et godt kollegialt miljø, men at arbeidspresset har vært på bristepunktet over tid.

– Vi ser ikke behovet for å kutte i personalkostnadene. Alle ansatte har hatt mulighet til å komme med forslag til innsparing, og noe av det som gikk igjen var flere faste utstillinger. I dag har vi mange temporære utstillinger, der vi stiller ut kunst vi ikke eier selv og som bare står noen få måneder. Det er kostbart og innebærer mye arbeid, sier Paulusma.

Bolkan legger til:

– Vi er skuffet over at styret har vedtatt et budsjett med så store kutt i personalkostnadene. Det skapes en fortelling om at dette haster fryktelig, men det er ingen ytre, plutselige hendelser. Dette har gått over tid, og vi mener det kunne vært unngått med bedre styring.

– Hvordan da?

– Ved å ikke inngå avtaler som får kjempedyre utstillingsbudsjetter i en tid hvor prisøkningen er som den er. Inntektene på Kode er veldig stabile, det er ikke umulig å styre forsvarlig, sier Bolkan, som ikke vil kommentere konkrete utstillinger, men som sier hun har «noen bestemte meninger» om det.

Direktør Petter Snare sier til Forskerforum at de har kommet de tillitsvalgte i møte på flere punkter.

«Dette er et av flere viktige innspill vi tar med oss i planleggingen av Kodes drift fremover», skriver han på e-post.

Mette Nikoline Bolkan, tillitsvalgt for Delta. Foto: Kode

Kort tid, komplekst materiale

Tillitsvalgte, verneombud og ansattrepresentantene i Arbeidsmiljøutvalget ble orientert om kuttplanen fredag 9. februar. Påfølgende tirsdag ble de innkalt til et drøftingsmøte, ifølge Bolkan og Paulusma. I løpet av den tiden skulle de sette seg inn i et dokument på 46 sider, som ifølge de to, omfattet alt fra pensjon, omorganisering og nedbemanning.

– Vi fikk helgen og mandag til å sette oss inn i veldig komplekst materiale, sier Bolkan.

Forskerforum har spurt direktør Petter Snare om dette er nok tid til å sikre reell medvirkning.

«Med de budsjettfristene vi har, så blir det korte frister. Vi har forsøkt å kompensere dette så godt som mulig, blant annet med å lønne tillitsvalgte og ansattrepresentanter ekstra for de timene de har benyttet. Vi har hatt medvirkning og lyttet til alle ansattrepresentantene hele veien, og de tiltakene vi la frem i dag er et resultat av dette», svarer han.

De to tillitsvalgte sier det ikke har vært noe i veien med kontakten med arbeidsgiveren, men at tiden de fikk til rådighet ble for knapp. Nå håper de på et godt samarbeid mens nedbemanningsprosessen pågår.

– Hvis man ikke klarer å kutte nok årsverk gjennom frivillige sluttpakker, er vi redd for at det kan bli oppsigelser. Vi vet ikke hvem som vil søke, og så lenge vi ikke skal erstatte folk, så er jeg kjemperedd for at helt nødvendig kompetanse vil forsvinne, sier Paulusma.

Oppdatert 14.23 med mer utfyllende svar fra direktør Petter Snare.

Kl. 16.07: Presisering i siste sitat fra Paulusma. Hun er redd for at det kan bli oppsigelser hvis ikke mange nok takker ja til sluttpakke, men det er ikke bekreftet at det blir neste skritt.

Les også: