Forskningsrådets krise er ikke over

Store underskudd er fortsatt ikke dekket, og kommende utbetalinger må reduseres.