Forslag til ny UH-lov: Krav om to sensorer, men vil ikke innføre ny karakterskala

I dag legger regjeringen frem forslag til ny universitets- og høyskolelov. Her er noen hovedpunkter.