Fortviler over at internasjonale forskere fortsatt nektes innreise til Norge

Forskningsprosjekter rammes av at sentrale forskere ikke får komme til landet. – Kjernekompetanse holdes ute av Norge, sier prosjektleder.