Frå artiklar til aksjonar: Jonas Kittelsen ønskjer fleire forskaraktivistar

Sjølv forskarar forlet av og til kontoret
for å demonstrere i gatene. Bør dei få
gjere det i arbeidstida?