FHI-kutt rammer tilgangen på forskningslitteratur

Folkehelseinstituttet må si opp avtaler som helsepersonell bruker for å holde seg oppdatert på forskning.