Frykter at UD blir en flaskehals for forskning

SINTEF ber Norge vurdere svensk modell for godkjenning av forskning som også kan brukes militært.