Frykter frislipp vil bety færre stipendiater

Regjeringen vil ta bort øremerking. Det kan bety kutt i stipendiatstillinger.