– Fusjonar er problematiske, og kjem sjeldan dei tilsette «på golvet» til gode

– Fusjonane skjer fordi institutta må framstå som sterke på papiret, seier tidlegare tilsett ved Norce Mai Camilla Munkejord.