Fusjonsreisa

Etter fusjonane har mange fått reising på timeplanen, på godt og vondt.