Giftprotokollar avslører syfilis på Sørlandet

Salet av gift eksploderte på 1800-talet. Men kvifor selde apoteket i Lillesand store mengder kvikksølvsalve?