Gir ti millioner for å motvirke ensomhet blant studentene

Statsråd Henrik Asheim gir penger til sosiale aktiviteter for studenter.