Gir ti millioner for å motvirke ensomhet blant studentene
Annonse

Gir ti millioner for å motvirke ensomhet blant studentene

Av Jørgen Svarstad

Publisert 15. januar 2021

Statsråd Henrik Asheim gir penger til sosiale aktiviteter for studenter.

Kunnskapsdepartementet tildeler alle landets studentsamskipnader ekstra penger til å lage sosiale lavterskeltilbud for studentene. De største samskipnadene i Oslo, i Gjøvik, Ålesund og Trondheim og på Vestlandet får mest.

– Vi legger bak oss et år med avstand, karantene for noen og ensomhet for mange. Det har naturlig nok gjort det krevende å være student både faglig og sosialt. Mange har fått på plass gode tiltak som digitale kollokviegrupper, egne apper hvor studenter kan møtes og digitale fredagsquizer. Nå får studentsamskipnadene ekstra penger til å sette i gang flere hyggelige, sosiale aktiviteter i trygge rammer for enda flere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Annonse

De ti millioner kronene var en del av regjeringens siste krisepakke i høst og skal brukes til konkrete, sosiale aktiviteter eller til å koordinere arbeidet med å nå ut til studentene. Dette kan for eksempel være studentmentorer eller -koordinatorer, trivselsfond eller konkrete prosjekter i regi av studentfrivilligheten, skriver departementet i pressemeldingen.

Slik blir pengene fordelt:

StudentsamskipnadBeløp
Studentsamskipnaden i Agder 523 000
Studentsamskipnaden på Vestlandet 1 427 000
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge 690 000
Norges arktiske studentsamskipnad 605 000
Studentsamskipnaden Innlandet 547 000
Studentsamskipnaden Indre Finnmark 56 000
Studentsamskipnaden i Molde 129 000
Nord studentsamskipnad 432 000
Studentsamskipnaden SiO 2 453 000
Studentsamskipnaden i Stavanger 487 000
Studentsamskipnaden i Volda 194 000
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 1 580 000
Studentsamskipnaden i Østfold 289 000
Studentsamskipnaden på Ås 214 000
ANSA (studentskipnadene for utenlandsstudenter) 374 000