Ny vår for undervisning

Dei beste undervisarane står ikkje nødvendigvis bak kateteret.