Gleder seg til å ta fatt i midlertidigheten

Helga Aune lover en åpen prosess når hennes utvalg skal i gang med å skrive ny universitets- og høgskolelov.