Gleder seg til å ta fatt i midlertidigheten
LUKK

Gleder seg til å ta fatt i midlertidigheten

Av Julia Loge

Publisert 29. juni 2018 kl. 12:02

Helga Aune lover en åpen prosess når hennes utvalg skal i gang med å skrive ny universitets- og høgskolelov.

En av oppgavene til det nyoppnevnte utvalget er å se reglene for ansettelser og spesielt den høye midlertidigheten.

– Det gleder jeg meg litt til, sier utvalgsleder Helga Aune.

Hun møter Forskerforum på sin daglige arbeidsplass i konsulentselskapet PwC i Bjørvika i Oslo. Men selv om Aune gleder seg til å ta fatt på nye formuleringer rundt ansattes rettigheter ved universiteter og høyskoler, så kan hun ikke love at løsningen kommer.

– En utredning skal se på mulighetsrommet for hvordan man kan gi flere faste ansettelser, eller ikke. Dette har vært diskutert i sektoren i en årrekke.

Det hun imidlertid gjentar flere ganger, er at målet med en utredning, altså en NOU, er å vise fram ulike sider og argumenter i en sak, slik at man i debatten etterpå har et felles grunnlag. Og da kan det også være lurt å se til privat sektor, ifølge Aune.

– Man må løsrive seg litt fra hvordan man alltid har gjort det, konstaterer hun.

– Det er en ny tid

Og det kan komme til å gjelde flere steder. Aune ramser opp store endringer i sektoren, små høyskoler har blitt slått sammen til universiteter med stor geografisk spredning, ny teknologi har gjort det mulig med digital eksamen og nettstudier, ansatt ledelse og eksterne styremedlemmer har erstattet de professorstyrte kollegiene.

– Det ligger mye erfaring bak de løsningene vi har i dag, men det betyr ikke at de ikke kan endres.

Aune kjenner sektoren innenfra som stipendiat og postdoktor ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo og i dag underviser hun ved flere universiteter og høyskoler innenfor arbeidsrett, utdanningsrett og likestilling. Men Aune ønsker ikke å svare på hvilke meninger hun selv har om hva som må endres.

– Universitetene er viktige samfunnsinstitusjoner og utdanningssektoren er den viktigste vi har, svarer hun.

Studentene kommer

Fakta
<
Aune er helt sikker på at ulike meninger vil komme til syne i utredningen de skal levere fra seg innen februar 2020, for selv om mange i utvalget er jurister er det også andre fagbakgrunner.

– Vi er et stort utvalg, med mange meninger. Det vil komme til syne i det vi leverer og diskuterer når utredningen skal opp til politisk behandling, sier hun.

Aune er fornøyd med at det er lik fordeling av menn og kvinner, slik at studentene ikke trenger å tenke på kjønnsfordeling når de skal velge sin representant. Til sammen skal de bli ti stykker når utvalget møtes for første gang i august. Norsk Studentorganisasjon (NSO) har fått mulighet til å vente med å utnevne sitt medlem til etter at den nye ledelsen overtar i juli.

– Det kunne ikke vært et utvalg uten dem, for de er nærmest de endringene som skjer nå.

Mulighetsstudien

En annen endring ligger i bakgrunnen. Aunes utvalg har fått i mandat å skrive ny lov for universiteter og høyskoler, foreslå endringer i lovens forskrifter og i studentsamskipnadsloven med forskrifter. Men i tillegg jobber regjeringen med en «mulighetsstudie» som skal se på hvordan universiteter og høyskoler skal styres fra departementets side.

– Vår NOU har sitt mandat, det eksisterer ved siden av en mulighetsstudie. Det er en ukjent faktor, sier Aune. Og heller ikke hun vet når departementet blir ferdige med mulighetsstudien.

Mens departementet jobber med selve driftsmodellen, skal Aunes utvalg se på de rettslige mulighetene. Aune håper at det gjør den diskusjonen som kommer, ryddigere. Og så vil det komme en diskusjon om hvordan funnene i hennes utredning kan justeres for å tilpasses mulighetsstudien.

– Det er klart at de vil møte hverandre, men det er det opp til politikerne å avgjøre, sier Aune.

Ønsker åpenhet

Utvalget skal ha sitt første møte i august eller september, og da kommer de til å legge planene for hvordan de vil jobbe. I den første halvdelen av perioden ønsker Aune mye åpenhet.

– Det blir helt feil av oss å lukke døren i halvannet år. Vi må ha innspillsmøter og få kommentarer ut over dem universitetene og høyskolene allerede har gitt.

Har du sett på innspillene?

– Nei, jeg ble oppnevnt forrige fredag. Det jeg får utlevert til sommerlektyre, er den bunken pluss forarbeidene til gjeldene lov.

  • Les mer: