Helga Aune skal lede regelgjennomgangen
LUKK

Helga Aune skal lede regelgjennomgangen

Av Julia Loge

Publisert 22. juni 2018 kl. 12:58

Utvalget som skal gå gjennom regelverket for universiteter og høyskoler ble oppnevnt i statsråd i dag.

Helt fram til 1. februar 2020 skal utvalget jobbe med å komme med forslag til en ny lov for universiteter og høyskoler. De skal også foreslå endringer i forskriftene gitt med hjemmel i universitets- og høyskoleloven og endringer i studentsamskipnadsloven og –forskriften.

Det nyoppnevnte utvalget skal ledes av Helga Aune, som er advokat og direktør i PwC Norge. De øvrige medlemmene er:

  • Sunniva Bragdø-Ellenes, Kristiansand. Førsteamanuensis
  • Stine Jørgensen, København. Prodekan for utdannelse
  • Britt Elin Steinveg, Tromsø. Administrasjonssjef
  • Irene Dahl Andersen, Sarpsborg. Konstituert direktør
  • Karl Harald Søvig, Bergen. Dekan og professor
  • Kjell Magne Mælen, Tromsø. Dekan
  • Dag Olav Hessen, Oslo. Professor
  • Victor Norman, Bergen. Professor emeritus

Skal se på helheten

Universitets- og høgskoleloven ble vedtatt i 2005, men mange av bestemmelsene i den er mye eldre, og i tillegg har det blitt gjort flere endringer i loven siden. Det nye utvalget skal samle dette.

«Målet for utvalgets arbeid er et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter, både for universitetene og høyskolene, og for studenter og ansatte, der dette ikke er fastsatt i annet regelverk», står det i utvalgets mandat.

Da universitetene og flere andre ga sine innspill til mandatet, trakk blant annet Universitetet i Oslo fram mengden av andre lover og forskrifter som de må forholde seg til. Det nye utvalget skal også se på disse andre lovene, som for eksempel forvaltningsloven, arbeidsmiljøloven og statsansatteloven. De har også fått et særlig oppdrag om å se på studentenes rettigheter og plikter, eksamensbestemmelser og spørsmålet om midlertidige ansettelser.

– Husker Ryssdal

– Det er viktig at alle universiteter og høyskoler har og fortsatt skal ha lovfestet faglig frihet og ansvar. Jeg er glad vi har fått et godt og kompetent utvalg som kan se på helheten i regelverket og vurdere ulike hensyn opp mot hverandre. Utvalget har en viktig og spennende oppgave foran seg, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Utvalgets leder jobber som advokat, men hun forteller til Forskerforum at hun også har jobbet 14 år i universitetssystemet, og kjenner til den debatten som går om foretaksmodell og endringer i sektoren.

– Jeg er klar over Facebook-grupper og jeg husker Ryssdal-utvalget, kommenterer hun.

Aune har doktorgrad i arbeidsrett og har jobbet med utdanningsrett som postdoktor ved UiO.

  • Les også: