– Jeg hadde forventet noe annet i denne sektoren
LUKK
Annonse
Annonse

– Jeg hadde forventet noe annet i denne sektoren

Av Julia Loge

Publisert 8. mai 2018 kl. 16:49

Foretaksutredning: Iselin Nybø hadde forventet større takhøyde for debatt og er bekymret for at det oppstår sannheter som ikke stemmer.

Over 1500 akademikere advarer mot foretaksmodell i et opprop på nett, og NSO vil beholde universitetene innenfor staten og styret ved Universitetet i Oslo vil heller utrede autonomi innenfor dagens modell.

– Den uroen, tar du det med deg inn i ditt arbeid?

– Ingen lever jo i en boble, så vi får jo med oss det som skjer. Samtidig bekymrer det meg litt at det er så mye feil, at det kommer argumenter som ikke er relevante. Det bekymrer meg at det blir sannheter der ute som ikke stemmer, svarer forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til Forskerforum.

– Og så tenker jeg at dette er en sektor som i utgangspunktet bør tåle å ta en debatt. Det at man ikke en gang er villig til å se på andre måter å organisere seg på, for å styrke autonomien – jeg hadde forventet noe annet i denne sektoren. Jeg hadde forventet en litt større takhøyde for debatt, sier ministeren.

Kunne styrt mer

UiO har svart at «Vi ser ikke at en foretaksmodell slik vi kjenner den fra helsesektoren, vil kunne møte våre utfordringer og øke vår institusjons reelle autonomi» og at de ønsker mer handlingsrom innenfor dagens organisering.

Men Nybø mener at dagens modell ikke nødvendigvis sikrer universitetene den selvstendigheten de opplever at de har,

– Det tror jeg skyldes at kartet ikke alltid stemmer med terrenget. Mange opplever at de har stor autonomi i dag, men det har de på grunn av at både jeg og de før meg har holdt hendene unna, men vi kunne ha instruert mye mer enn det vi gjør, sier Nybø.

Hun understreker at det er et politisk valg at Kunnskapsdepartementet ikke styrer mer, og at et av målene med å utrede tilknytningsformen er å få på plass regelverk som sikrer den autonomien som universitetene har i dag.

– Og så får vi se hvor vi havner. Men jeg har senkede skuldre og ingenting er avgjort på forhånd, gjentar hun.

Skolepenger

Nybø forteller at det også blir trukket inn argumenter som hun mener er irrelevante. For eksempel skolepenger, som Nybø understreker at er en politisk sak som det ikke er flertall for i norsk politikk i dag.

– Jeg mener at det har ingenting med denne debatten å gjøre, overhodet, svarer Nybø.

Flertallet i Ryssdalutvalget ønsket å innføre en begrenset rett til å kreve skolepenger da de la fram forslag til ny universitets- og høyskolelov i 2003. Dette flertallet gikk også inn for å gjøre universiteter og høyskoler mer selvstendige fra staten, ved å gjøre dem til stiftelser, men ble avvist.

Derfor mener Mats Beldo, leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO) at det har vært riktig av blant annet studentbevegelsen å være bekymret for at skolepenger igjen kan komme på bordet.

– Det er en trygghetserklæring for vår del at hun avkrefter skolepenger, men å si at debatten er feil, det anser jeg som feil, svarer Beldo.

Ikke konkludert

– Og foretak? Ingen har konkludert med foretak, det er nevnt som ett eksempel, sier Nybø om regjeringserklæringens punkt «ta initiativ til en mulighetsstudie for å se på ulike tilknytningsformer for universitets- og høyskolesektoren, som for eksempel foretaksmodellen, for å sikre mer uavhengige institusjoner».

– Nå har vi ikke satt ned et utvalg en gang, sier Nybø, tydelig oppgitt. – Ikke har vi satt ned et utvalg, og ikke har vi laget mandatet til det utvalget, fyller hun ut mens hun ler.

Så langt har regjeringen ikke utdypet mye om hva de legger i mulighetsstudien, ut over at det må utredes nøye og at det vil være frivillig å slutte seg til en alternativ tilknytning.

Tar med seg bekymringene

Nå mener Beldo at det er på tide at de letter enda mer på sløret og forteller studenter, ansatte og ledere i sektoren mer om hva de kan forholde seg til.

– Vi vet jo ingenting om hva mulighetsstudien er, så i den grad vi ikke vet hva vi skal forholde oss til, så er det mange ting å være kritisk til. Det er en stund siden regjeringserklæringen ble lagt fram, så det begynner å bli på tide å si hva som er deres mål, deres visjon, sier Beldo.

Nybø sier til Forskerforum at når det mandatet kommer, så vil hun ta med seg bekymringene fra blant annet NSO.

– Så jeg tenker, la oss nå få sette ned det utvalget, la oss få se på det mandatet. Så kan vi diskutere det. Men det er jo klart, vi tar jo med oss de signalene vi får inn i den jobben. Vi tar jo med de bekymringene som er der, blant annet om skolepenger.

Les mer: