LO går mot foretaksmodell
LUKK

LO går mot foretaksmodell

Av Julia Loge

Publisert 4. mai 2018 kl. 14:29

Regjeringens utredning av forholdet mellom universiteter og staten må avgrenses til forbedringer innenfor dagens modell, mener LO.

Dette skriver LO i sitt høringssvar til regjeringen om den mye omdiskuterte foretaksmodellen for å endre tilknytningsform mellom universiteter, høyskoler og staten:

«LO mener at foretak ikke vil gi universitetene og høyskolene større økonomisk frihet enn dagens modell, og det er høyst uklart hvordan dette skal øke handlingsrommet».

Videre står det at «LO mener at høyere utdanning er et offentlig ansvar, og at staten og politiske myndigheter har et overordnet ansvar for sektoren. Dette ivaretas best ved at de statlige universitetene og høgskolene fortsetter som forvaltningsorgan med lovfestede fullmakter. LO mener at en utredning av rammeverket til universiteter og høyskoler må avgrenses til å klargjøre konkrete forbedringer av dagens modell. Dagens situasjon vedrørende autonomi og handlingsrom bør drøftes og vurderes».

Dette skriver LOs spesialrådgiver Arvid Ellingsen i sin kommentar i et nystartet nettopprop. 

Underskriftskampanjen «Nei til foretaksmodellen» ble lansert fredag 4. mai, som en oppfølger til oppropet 84 akademikere hadde i Aftenposten tidligere i uken. Allerede den første timen fikk oppropet 75 signaturer.

– Vi håper at mange, mange vil signere, og for hvert minutt som har gått signerer minst en person, sier jusprofessor Malcom Langford fra UiO, som står som ansvarlig for underskriftskampanjen.

– Vi måtte bare gønne på

Langford forteller til Forskerforum at de fikk mange tilbakemeldinger etter Aftenposten-kronikken fra flere som gjerne skulle signert.

– Det viktigste er å sende en beskjed til regjeringen om hva forskere, studenter og administrativt ansatte mener. Selv om det bare er et forslag om en mulighetsstudie, så mener vi at det er viktig at sektoren hever stemmen sin nå, sier Langford. Arkivfoto: Liv Rønnaug B. Lilleåsen

– Så vi måtte bare gønne på og bruke momentumet som har oppstått de siste ukene, sier han.

Da sikter han til NSOs landsmøtevedtak og fagforeningene NTL og Forskerforbundets uttrykte skepsis. Også UiO samlet styret sitt denne uken og vedtok et høringssvar der de også ber regjeringen utrede forbedringsmuligheter innenfor dagens modell, skriver Uniforum.

Les mer:

Ser til lovverket

De som allerede nå avviser foretaksmodellen har fått kritikk for å være for tidlig ute, fordi premissene for hvordan en foretaksmodell i universitetssektoren vil se ut, ikke er utredet.

– Jeg synes det er viktig å ikke konkludere før vi har sett både fordeler og ulemper, for det er helt åpenbart at det er fordeler og ulemper med en slik organisering. La oss få den studien på plass før vi konkluderer, det er i alle fall min holdning til saken, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i Stortinget i februar.

Jusprofessoren sier at lovverket som finnes i dag sier mye om hvordan foretaksmodeller i staten ser ut. Med seg har han profilerte jurister som Hans Petter Graver og Anine Kierulf.

– Det betyr mer hierarkisk styring, uten valgt ledelse, og at hensynet til effektivisering blir veldig viktig, sier han.

Nybø har foreløpig ikke svart på om motstanden påvirker regjeringens arbeid.