UiO-rektor går mot foretaksmodellen
LUKK

UiO-rektor går mot foretaksmodellen

Av Julia Loge

Publisert 29. april 2018 kl. 21:05

– Vi er ikke overbevist om at foretaksmodellen er en løsning, sier rektor Svein Stølen. I dag møtes styret for å svare Kunnskapsdepartementet.

– Vi tar utgangspunkt i at de skal gjennomføre en mulighetsstudie. De må gjerne vise hva en foretaksmodell fører til, men også hva som kan løses i dagens tilknytningsmodell, sier rektor ved Universitetet i Oslo (UiO) til Forskerforum.

UiO kan dermed bli det første universitetet som uttrykker skepsis mot å endre tilknytningsformen. Det skjer mandag, når universitetsstyret møtes for å enes om en høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet.

Forrige helg vedtok Norsk studentorganisasjon at universitetene bør forbli i staten.

– Medisin uten diagnose

«I diskusjonen som nå pågår om foretaksmodellen er riktig medisin for norske universiteter, starter man etter vårt syn uten at diagnosen er stilt. Det mener vi er uheldig», står det i utkastet.

Departementet har bedt om innspill til mandatet for utvalget som skal gå gjennom regelverket for høyskoler og universiteter. Samtidig sa de at det må sees i sammenheng med at regjeringen ønsker å utrede forholdet mellom universiteter og staten, blant annet om en foretaksmodell er bedre enn dagens organisering.

Derfor svarer utkastet fra UiO også på spørsmålet om foretaksmodellen.

Uendret organisering

«Vår utgangsantagelse er at svært mye kan gjøres uten å endre tilknytningsform. Slik vi kjenner foretaksmodellen fra helsesektoren har vi ingen tro på at en liknende modell for vår sektor vil øke vår institusjons de facto autonomi», står det videre.

Stølen er bekymret for at regjeringens varslede studie ser etter alternative modeller, uten å se på hva som kan gjøres innen dagens modell.

I utkastet ber UiO om økt handlingsrom og endrede fullmaktsforhold, men mener at det kan gjøres innenfor dagens organisering, der universitetene er såkalte «forvaltningsorganer med særskilte fullmakter». Det betyr at de har en del større frihet enn andre statlige forvaltningsorganer.

Mulighet for forenklinger

I høringsnotatet viser UiO til at en gjennomgang av regelverket ikke kan være begrenset til universitets- og høyskoleloven. UiO begrunner det med en oversikt som viser hvordan elleve ulike departementer og en rekke direktorater fatter politiske avgjørelser som påvirker universitetene. I tillegg kommer internasjonale prosesser i EU, FN og Nordisk råd.

– Vi ber om at mandatet må sørge for at totaliteten blir enklere, sier Stølen.

«UiO konstaterer at målstyring er et premiss i sektoren. Likevel har styring via regler og forskrifter ekspandert. Dette er ikke effektivt og kvalitetsfremmende», står det i de avsluttende merknadene.

Det var Uniforum som først omtalte saken.

  • Les mer: