– Jeg har alltid vært imot skolepenger
LUKK

– Jeg har alltid vært imot skolepenger

Av Julia Loge

Publisert 23. april 2018 kl. 14:38

Iselin Nybø mener koblingen mellom skolepenger og foretaksmodellen er et blindspor.

Nyvalgt leder i Norsk studentorganisasjon, Håkon Randgaard Mikalsen, er blant dem som har brukt motstand mot å innføre skolepenger i norsk høyere utdanning som et argument for å være kritisk til regjeringens utredning av en foretaksmodell og andre muligheter for å endre tilknytningen mellom universiteter og staten.

– Blindspor

I et innlegg i Klassekampen skriver Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) at «diskusjonen for eller mot skolepenger har ingenting med dette å gjøre».

«Jeg har alltid vært imot skolepenger. Jeg var selv med på å hindre innføring av skolepenger for internasjonale studenter i forrige stortingsperiode, og gratis utdanning har alltid vært viktig for Venstre. Det er positivt med en god og åpen diskusjon om foretaksmodellen, men koblingen til skolepenger er et blindspor», skriver hun.

Like før NSOs landsmøte i helgen sa Mikalsen at foretaksmodellen kan skape grobunn for et nytt studentopprør.

– Foretaksmodellen åpner for å ta skolepenger og for svekket studentrepresentasjon. Det er uakseptabelt. Om foretaksmodellen får gjennomslag som styringsform for universitetene, må studentene mobilisere. Det kan bli det neste studentopprøret, sa han i et intervju med På Høyden.

Også debattredaktør i Morgenbladet, Marit K. Slotnæs ønsket seg i forrige uke et studentopprør mot en modell som kunne legge det juridiske grunnlaget for å innføre skolepenger.

Skolepenger ikke med i resolusjon

Landsmøtet til NSO vedtok en resolusjon om at høyere utdanning er statens ansvar, men uten å nevne skolepenger.

Derimot står det i uttalelsen at en løsrivning kan føre til en mindre samkjørt utdanningssektor og mer kamp om allerede begrensede ressurser.

Foretaksmodell for universitetssektoren kom først opp med regjeringserklæringen i januar. Regjeringens uttalte ønske er å gi institusjonene mer selvstendighet, mens andre frykter at det betyr mer markedstilpassning.

Regjeringen er nå igang med en omfattende regelgjennomgang i høyere utdanning, og i forbindelse med denne vil de også starte mulighetsstudien, men datoer er ennå ikke fastsatt.

  • Les mer: