UiT vil ikke lyse ut stilling som prorektor
LUKK
Annonse
Annonse

UiT vil ikke lyse ut stilling som prorektor

Av Asle Olav Rønning

Publisert 21. august 2023 kl. 11:43

UiT-ledelsen vil ikke lyse ut stillingen som prorektor som nå blir ledig. Fagforeninger er sterkt kritiske.

I sommer ble det kjent at Camilla Brekke, som er prorektor for forskning ved UiT Norges arktiske universitet, blir ny direktør for Polarinstituttet. Brekke skal begynne i den nye stillingen når dagens direktør, Ole Arve Misund, går av i september.

Brekke er den ene av to prorektorer. UiT trenger nå en ny prorektor for forskning.

UiT-ledelsen vil at dette skal skje gjennom intern ansettelse, uten å lyse ut stillingen og uten å bruke andre vanlige prosedyrer.

− Bedømmelsen er at det er to år igjen av perioden, og vi har en god prosess internt med mulige kandidater til en slik jobb, sier rektor Dag Rune Olsen til Forskerforum.

Olsen sier at han har diskutert saken med styreleder Marianne Elisabeth Johnsen. I siste omgang er det opp til styret å godta framgangsmåten.

Universitets- og høgskoleloven (UH-loven) sier at prorektor skal ansettes etter faste prosedyrer med blant annet behandling i innstillingsutvalg.

Det finnes imidlertid en unntaksbestemmelse i loven som gir åpning for at styret kan omgå dette dersom det foreligger «særskilte hensyn».

− Bør lyses ut

Fagforeningene ved UiT reagerer negativt på ønsket om å bruke denne unntaksbestemmelsen. De mener at stillingen som prorektor bør lyses ut for å sikre åpenhet i prosessen og at et så bredt grunnlag av kandidater som mulig blir vurdert.

− Prorektor forskning er en av de viktigste stillingene ved UiT, sier Forskerforbundets Hugues Verdure. Foto: Forskerforbundet

− Stillingen bør lyses ut og det bør være en transparent prosess, sier Hugues Verdure, leder for Forskerforbundet ved UiT.

Han sier at Forskerforbundet er sterkt kritisk til framgangsmåten det nå legges opp til. Verdure sier at universitetet har hatt god tid på seg til å lyse ut stillingen etter at det ble kjent at Brekke slutter.

− Prorektor forskning er en av de viktigste stillingene ved UiT og en viktig stilling for landsdelen. Når det er bestemt at det skal være ansatt rektor og prorektor, bør stillingen lyses ut, sier Verdure.

Kritikken deles av NTL. Hovedtillitsvalgt for NTL ved UiT, Marit Martinsen Dahle, mener det ikke er grunnlag for å bruke unntaksbestemmelsen.

− Vi klarer ikke å se at det er en særskilt situasjon. Det er fortsatt to år igjen av denne stillingen, sier hun.

Snakker med mange

Olsen avviser kritikken. Han sier at man fortsatt har søkerlista fra forrige runde, og dessuten snakker med mange personer innad på UiT for å fram aktuelle kandidater. Han er ikke enig i at mangelen på utlysning gjør at tilgangen på kandidater blir redusert.

− Det er ikke tilfelle. Vi har et bredt utvalg av kandidater, sier rektoren.

− Vi har snakket med en rekke personer om de kan være interessert. Det vil ikke være vanskelig å dokumentere at man har et bredt fokus på mulige kandidater, sier han.

På spørsmål fra Forskerforum sier Olsen at styret ikke vil få en egen sak til behandling om måten ansettelsen skal gjøres på. Det legges opp til at styret får presentert ett navn som kandidat til stillingen.

Brekke er i dag tillegg til prorektor også stedfortreder for rektor. Olsen sier at styret allerede har bestemt at prorektor for utdanning, Kathrine Tveiterås, skal ta over funksjonen som rektors stedfortreder.

− Feil vei å gå

− Vi klarer ikke å se at det er en særskilt situasjon. Det er fortsatt to år igjen av stillingen som prorektor, sier Marit Martinsen Dahle i NTL. Foto: privat

Både Forskerforbundet og NTL var imot at UiT i 2021 gikk fra å velge til å ansette rektor og øvrig ledelse. NTLs Marit Martinsen Dahle ser dagens uenighet i lys av dette.

− Det er helt feil vei å gå. Vi ønsker at stillingen skal lyses ut med innstillingsutvalg og de øvrige prosessene, slik at man kan sikre at alle gode kandidater får melde seg, sier hun.

− Rektor sier at søkerlista fra sist blir brukt, i tillegg til samtaler med interne kandidater?

− Det kan godt være nye navn som kunne være aktuelle. Det får vi nå ikke vite, sier Dale.

Mener bruk av unntak kan forsvares

Markus Hoel Lie, professor i jus ved UiT med forvaltningsrett som et av sine ekspertfelt, mener at UiT i dette tilfellet kan forsvare å ansette uten utlysning ved å bruke unntaksbestemmelsen i UH-loven.

− Umiddelbart synes jeg at dette høres rimelig ut, og at man kan gjøre det på denne måten, sier Lie til Forskerforum.

I tillegg til at stillingen er tidsbegrenset viser han til nærheten mellom rektor og prorektor, og behovet for å få et team til å fungere sammen i ledelsen.

Avisa iTromsø skrev nylig om Polarinstituttet, som i fjor ansatte ny nestleder uten å utlyse stillingen. Saken er ikke knyttet til saken ved UiT utover at begge institusjonene ligger i Tromsø, og er ikke knyttet til Brekkes nye stilling.

I den saken uttalte Lie seg kritisk til at stillingen ikke ble lyst ut på vanlig måte. Det dreide seg imidlertid om en fast stilling. Jusprofessoren sier at forholdet blir annerledes når det er en tidsavgrenset ansettelse der to år gjenstår.

Advarer mot presedens

Samtidig forstår Lie kritikken fra fagforeningene mot at prorektor-stillingen ved UiT ikke lyses ut.

− Man bør tenke over om dette skaper presedens. Dette bør ikke være en fast måte å gjøre det på, sier han.

Lie mener at det mer grunnleggende problemet er at rektoratet er ansatt, og ikke lenger valgt av de ansatte og studentene.

− Ansatte ledere har ikke samme autoritet som valgte ledere, sier han.

I en tidligere versjon av artikkelen brukte vi feil mellomnavn for Marit Martinsen Dahle, som er hovedtillitsvalgt for NTL ved UiT. Feilen er rettet klokka 22.08.23, klokka 16.20.