Fagforeningene kritiske til at UiT skal avgjøre valgt eller ansatt rektor under koronastenging
LUKK

Fagforeningene kritiske til at UiT skal avgjøre valgt eller ansatt rektor under koronastenging

Av Julia Loge

Publisert 17. april 2020 kl. 14:01

Det kan bli vanskelig å engasjere til debatt uten fysiske møter og uformelle møteplasser, frykter Forskerforbundet.

Høsten 2016 bestemte UiT – Norges arktiske universitet seg for å fortsette med valgt rektor, og sittende rektor, Anne Husebekk, tok gjenvalg. Nå går hennes andre åremål ut i 2021, og spørsmålet om valgt eller ansatt rektor skal opp igjen når universitetsstyret møtes i juni.

Da Forskerforum kontaktet UiT like etter påske, var det ingen offentlig tilgjengelig informasjon om at universitetet er på vei inn i en ny debatt om styringsform. Den første offentlige informasjonen om høringsprosessen ble lagt ut på universitetets nettsider i går, og i dag kommer høringsbrevet, opplyser universitetsdirektør Jørgen Fossland til Forskerforum.

– Situasjonen med korona gjør at vi ikke har fått ut høringen like tidlig som vi ellers ville. Det er to måneder fra kunngjøring til styret skal behandle hovedspørsmålet, og det er litt knappere tid enn det vi normalt ville ha lagt opp til å bruke, sier Fossland.

Vanskeligere diskusjonsvilkår

Fagforeningene, med Forskerforbundet i spissen, frykter at koronakrisen påvirker flere sider av prosessen. Lokallagsleder Hugues Verdure mener det er en viktig sak som kan engasjere både studenter og ansatte mye, men er kritisk til valg av tidspunkt.

Hugues Verdure frykter at stengte campus vil hemme rektordiskusjonen. Foto: UiT

– Å beholde det som styresak i juni, under koronakrisen, kan hindre ansatte og studenter fra å delta i prosessen. Det er ikke mulig å ha allmøter og å engasjere folk slik du kan på campus, sier Verdure.

I tillegg til den formelle høringsprosessen, mener Verdure at diskusjonene som foregår i kaffepauser og andre uformelle møteplasser er viktige. UiT planlegger et digitalt allmøte i mai, før høringsfristen går ut, men Verdure sier at hans erfaring med digitale møter tilsier at færre stiller spørsmål og deltar i debatten, selv om kanskje flere har mulighet til å høre på møtet. Verdure frykter også at når mange studenter og ansatte legger en stor innsats i å gjennomføre digital undervisning hjemmefra, vil færre ha tid til å prioritere et allmøte.

– Både denne og den andre høringen hadde vært lettere å gjennomføre i en normal situasjon, svarer Fossland. ­– Vi mener likevel det er forsvarlig, og vi trenger å få svar på hvilken prosess vi skal igangsette til høsten. Det er rektor, som styreleder, som til syvende og sist har tatt beslutningen om at korona ikke gjør at vi skal utsette prosessen.  

Fossland sier at en utsettelse til høsten kan gi dem tidsnød i valgprosessen eller ansettelsesprosessen, uten noen garanti om at campusene er tilbake i normal drift.

Tilbakevendende spørsmål

I september er det fire år siden sist universitetsstyret behandlet spørsmålet om rektor skal være valgt eller ansettes gjennom en utlysningsprosess. Fossland forteller at de ikke er pålagt å ta saken opp på nytt.

– Det er ikke en prosess vi formelt sett må ta, men som sekretær for styret har jeg vurdert det som naturlig å spørre universitetsstyret om de ønsker en slik prosess eller ikke. Det ville være lite klokt om jeg skulle sette i gang et valg uten å spørre styret. I stedet valgte jeg å konferere styret på et styreseminar, om de ønsker realitetsbehandling av saken, eller legge til grunn at vi har et gyldig vedtak fra 2016. Vi fikk et entydig svar fra styret om at de ønsker realitetsbehandling av saken.

– Jeg vil understreke at styret, ved å sette i gang en høring, ikke har lagt føringer på hvilket utfall prosessen vil få. Vi har bestrebet oss på en mest mulig balansert framstilling og en mest mulig åpen prosess, slik at styret får et best mulig beslutningsgrunnlag, sier Fossland.

Ifølge Universitets- og høyskoleloven er hovedregelen at rektor er ansatt, men styret kan også bestemme at rektor skal velges, slik tradisjonen har vært ved mange universiteter. Dette kan bli gjort om når den nye universitets og høyskoleloven, som er til behandling i regjeringen, er ferdig. Dermed kan saken komme opp igjen ved UiT enda en gang, når neste fireårsperiode nærmer seg slutten.

  • Les også: