Kunnskapsdepartementet ga UiT beskjed om å holde seg unna Helgeland
LUKK
Annonse
Annonse

Kunnskapsdepartementet ga UiT beskjed om å holde seg unna Helgeland

Av Julia Loge

Publisert 20. oktober 2019 kl. 22:12

UiT besøkte Nesna. Så ble det stille. Nå forteller rektor Husebekk hvorfor.

– Departementet har bedt UiT om ikke å engasjere seg mot Helgeland ut over det vi har i Mo i Rana. Jeg vil ikke kalle det en instruks, men en sterk anmodning, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT – Norges arktiske universitet.

I august var UiT på besøk på Nesna i Helgeland, for å se på mulighetene for å tilby etter- og videreutdanning.

– Det er åpenbart at det er et behov for slike utdanninger på Helgeland, sier Husebekk og understreker at UiT ikke planlegger å overta noen av de campusene Nord universitet legger ned eller fagene som universitetet flytter.

Det var også grunnen til at UiT ventet med å besøke regionen til etter at Nord universitet hadde gjort nedleggingsvedtaket like før sommeren, selv om de, ifølge Husebekk, fikk mange invitasjoner.

Får avgrenset handlingsrom

– Vi har ikke jobbet opp mot Helgeland etter møtet i august, sier Husebekk.

Årsaken til det er at etter reisen fikk UiT beskjed fra Kunnskapsdepartementet om å la saken ligge.

– Er dette en inngripen i universitets autonomi?

– Ja, det oppfatter jeg, svarer Husebekk.

Husebekk har derfor bedt om et møte med Nybø, i et brev som Forskerforum har fått innsyn i.

«Vi ber om et møte for å avklare hvilke muligheter UiT har for å drive utdanning i hele Nord-Norge og hvilken arbeidsdeling Kunnskapsdepartementet ser for seg i vår primærregion», står det i brevet.

UiT viser til at de fikk et landsdelsoppdrag da universitetet ble opprettet i 1968.

I brevet reagerer Husebekk også på at sørnorske institusjoner ser mot landsdelen. I brevet presiserer UiT at de ikke frykter konkurransen, men at de er bekymret for at «det i praksis blir lagt begrensninger på UiTs handlingsrom som ikke gjelder for institusjoner med hjemmeadresse utenfor landsdelen».

Forventer ikke dramatikk

Nå skal Husebekk møte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i Oslo 29. oktober. Husebekk tror ikke det blir en hard konfrontasjon.

– Jeg kan ikke tro at dette er noe som er ment for evigheten, men det er viktig for oss å avklare hvilken posisjon vi skal ha på Helgeland.

Bedt om å ikke tilspisse situasjonen

Forskerforum har stilt Kunnskapsdepartementet to spørsmål:

«Kan Kunnskapsdepartementet bekrefte at UiT fikk beskjed om å ikke utvide aktiviteten på Helgeland, og hvis det er tilfelle, hvorfor?»

Politisk rådgiver Kjartan Almenning i Kunnskapsdepartementet svarer Forskerforum i en epost:

«Kunnskapsdepartementet har naturligvis en løpende dialog med UiT om hvordan de skal utføre sitt samfunnsoppdrag i Nord-Norge. Dette vil omfatte også hvordan UiT kan bidra til tilgang på utdanning av høy kvalitet på Helgeland.

I tilknytning til diskusjonene rundt forslagene om nedlegging av studiesteder ved Nord universitet, ba departementet UiT om å ikke bidra til å tilspisse situasjonen ytterligere. UiT har selv gjort det klart at de ikke har noen planer om å overta aktiviteten til Nord universitet på Nesna, men at de, som mange andre universiteter og høyskoler, vurderer mulighetene for å tilby flere desentraliserte tilbud.

Vi ønsker flere slike tilbud, og i budsjettet for 2020 opprette vi blant annet 100 nye studieplasser som skal bidra til at høyere utdanning blir mer tilgjengelig i distriktene. Vi er opptatt av at UiT og Nord er to offentlige institusjoner med et viktig samfunnsoppdrag i Nord-Norge og at det krever god dialog om arbeidsdelingen mellom de to.  Dette er blant annet av det vi skal diskutere med UiT på møtet 29.oktober.»

Forskerforum har også spurt Kunnskapsdepartementet «Er tilsvarende melding sendt til andre universiteter eller høyskoler?» ettersom VID tidligere har vist interesse for å starte opp igjen sykepleierutdanningen i Sandnessjøen etter at Nord vedtok å legge ned tilbudet.

VID: Ikke hatt kontakt med departementet

Konstituert rektor ved VID vitenskapelige høgskole, Bård Mæland, bekrefter til Forskerforum at de ikke har mottat den samme beskjeden som UiT fikk.

– Vi har ikke hatt direkte kontakt med Kunnskapsdepartementet.

VID har fortsatt dialog med kommunen og andre om hvordan de kan starte sykepleieutdanning i Sandnessjøen.

– Kunnskapsdepartementet har signalisert at de ønsker tilbud om desentralisert helsefaglig utdanning utenfor campusene, sier Mæland.

Med statsbudsjettet i 2020 vil nemlig Kunnskapsdepartementet innføre en ny ordning. Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning) skal få 100 studieplasser som universiteter og høyskoler kan søke om for å opprette midlertidig studietilbud utenfor campusene. Mæland håper VID kan få bruke slike studieplasser for å overta i Sandnessjøen.