UiTs ledelse følte seg presset fra å delta på konferanse på Nesna
LUKK
Annonse
Annonse

UiTs ledelse følte seg presset fra å delta på konferanse på Nesna

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 24. oktober 2019 kl. 16:47

– Nå har begeret rent over, så nå bør statsråd Iselin Nybø innfinne seg i Stortinget og svare på hva som har skjedd, sier SV.

Universitetet i Tromsøs viserektor trakk seg fra en konferanse på Nesna etter press fra Kunnskapsdepartementet.

Fakta
Dette er saken:
Nord universitet har besluttet å legge ned sitt campus på Nesna, til store protester fra lokalmiljøet. Universitetet i Tromsø har blitt invitert til å diskutere hva universitetet kan bidra med på Nesna. På grunn av den betente situasjonen har Kunnskapsdepartementet bedt UiT om å holde seg unna Helgeland, med unntak av Mo i Rana hvor UiT allerede har utdanningstilbud.
Det kommer frem i en e-postutveksling mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), som Forskerforum har fått innsyn i. Som Husebekk fortalte til Forskerforum mandag opplevde hun at Kunnskapsdepartementet kom med en «sterk anmodning» om ikke å involvere seg noe mer på Helgeland, på en måte hun mente gikk ut over universitetets autonomi.  Anmodningen kom på et møte der rektorene for landets universiteter og representanter for KD var til stede 23. august.

– Jeg ble adressert nokså direkte i et møte med flere rektorer. Det var en veldig ubehagelig samtale, sier Anne Husebekk. Foto: UiT

– Svært ubehagelig

I e-post-utvekslingen mellom Husebekk og KD kommer det frem at samtalen var alt annet enn gemyttlig, og at KD reagerte på at UiT hadde et møte med lokale politikere på Helgeland tidligere i august.

«Det er ikke greit (svært ubehagelig) å bli instruert foran rektorkollegaer fra 8 universitet, og jeg håper å slippe og oppleve dette flere ganger. Jeg besøkte Regionrådene på Helgeland 7.8. og det har vært rikelig tid til å snakke med meg etter den tid», skriver Husebekk. (Se hele e-post-utvekslingen nederst i denne artikkelen.)

E-posten er adressert til avdelingsdirektør Rolf Larsen og ekspedisjonssjef Knut Børve, som var KDs representanter i møtet med universitetsrektorene.

Noen dager etter møtet i slutten av august skulle UiTs viserektor Sveinung Eikeland delta på en utdanningskonferanse på Nesna, i regi av regionale krefter og Folkeaksjonen for høyere utdanning på Nesna. Som følge av møtet med Larsen og Børve bestemte UiT seg for å trekke Sveinung Eikelands deltakelse på konferansen.

– Vi oppfattet at vi hadde fått beskjed om å holde oss unna Helgeland. Hvis vi deltok på den konferansen oppfattet vi at det var noe Kunnskapsdepartementet ikke ønsket at vi skulle gjøre. Det var vi som tok beslutningen, men vi oppfattet det slik at departementet mente det var upassende, sier Eikeland til Forskerforum.

– Jeg mente det var et ganske stort inngrep, sier viserektor Sveinung Eikeland. Foto: UiT

– Går ut over autonomien

Eikeland oppfattet at beskjeden fra KD ikke bare handlet om UiTs engasjement på Helgeland, men også at UiT ved viserektor ikke kunne holde et innlegg på konferansen universitetet var invitert til. Det mener han går ut over universitetets autonomi.

– Her går det på autonomien til å delta på en konferanse og holde et innlegg. Jeg tenkte det var et ganske stort inngrep, sier han.

Rektor Anne Husebekk mener Kunnskapsdepartementet har tråkket over en grense.

– Det er absolutt min oppfatning.

Hun forteller at hun ikke har ønsket å gjøre en stor sak ut av det, men nå som e-postutvekslingen mellom henne og departementet er gjort offentlig, vedkjenner hun at samtalen med KD og henne var uvennlig og instruerende.

– Jeg ble adressert nokså direkte i et møte med flere rektorer. Det var en veldig ubehagelig samtale, sier Anne Husebekk.

KD: Riktig å trekke Eikeland

I e-posten kommer det frem at Husebekk oppfatter KDs beskjed som en instruks: «Jeg følger selvsagt opp instruksjon for KD, og vi trekker Sveinung Eikelands foredrag 27.8»

– De henstilte meg om at vi ikke skulle dra til Helgeland. Jeg hører på det KD sier, så da de sa det de sa, avlyste vi Eikelands deltakelse på konferansen. Han laget en kronikk basert på det han skulle si, så vi fikk sagt det han skulle si, men på en annen måte, forteller Husebekk.

– Ble dere bedt av KD om at han ikke skulle dra?

– Indirekte gjorde de det, for de sa vi ikke skulle komme til Helgeland. Vi oppfattet det som en klar henstilling. Jeg oppfattet at vi kunne være i Mo i Rana, hvor vi har aktivitet, men ellers at vi ikke skulle være på Helgeland.

I sitt svar til Husebekk skriver Rolf Larsen og Knut Børve at de beklager utviklingen på samtalen, men understreker at de mener UiT har gjort en riktig avgjørelse ved ikke å la Eikeland holde innlegg på konferansen på Nesna:

«Først vil jeg bare beklage at samtale vår etter møtet utviklet seg slik det gjorde – enig med deg at denne burde vært tatt et annet sted. Samtidig er Nesna-/Helgelandsspørsmålet svært sensitivt og krever mye balansegang her i KD. Som du selv skriver så blir fort UiT del av en svært politisk sak, og da mener vi de vurderingene som dere nå har gjort, jf e-post til konferanse-arrangørene, er de riktige», skriver Larsen på vegne av de to direktørene.

Kaller inn Nybø til Stortinget

De nye opplysningene får stortingsrepresentant Mona Fagerås til å reagere skarpt. Hun sier til Forskerforum at SV vil be statsråd Iselin Nybø møte i Stortinget.

– Hun har tidligere avslått en anmodning fra Arbeiderpartiet om å redegjøre for saken, men nå kommer jeg til å be Nybø om å komme til Stortinget. Nå har begeret rent over, så nå bør hun innfinne seg i Stortinget og svare på hva som har skjedd, sier Fagerås.

Fagerås reagerer på at Nybøs departement griper inn i denne saken, men ikke når Nord universitet legger ned lærerutdanningen på Nesna.

– Vi har det siste halve året fått beskjed fra ministeren, etter utallige spørsmål i stortingssalen, at hun ikke kan gripe inn overfor universitetsstyrets vedtak, fordi det handler om universitetsstyrenes autonomi. Regjeringen skyver styrenes autonomi foran seg og vil ikke gripe inn. Da blir det fryktelig paradoksalt at de gjerne griper inn overfor UiT bare UiT drar på et møte for å snakke med en kommune om det som skjer for samfunnet på Nesna hvis lærerutdanningen blir lagt ned, sier Fagerås og legger til:

– Hvis ikke dette er en inngripen i autonomien, så vet ikke jeg hva som er inngripen i autonomien.

UiT forventer å få tilbake tillit

Den videre oppfølgingen av saken skal skje neste uke. Husebekk skal ha et møte med KD i 29. oktober. Det er hennes første møte med KD siden hendelsen i slutten av august.

– Jeg har helt klare forventninger til det møtet. De må gi tilbake en tillit til at vi vurderer vår kapasitet og kompetanse i forhold til utdanningsbehovene i Nord-Norge.

Husebekk understreker at UiT ikke har planer eller ønsker om å overta driften eller utdanningstilbudet på Nesna, men ønsker å se på hva som kan tilbys av etter- og videreutdanning basert på regionens behov.

– Det er ikke en konkurranse mellom to institusjoner i Nord-Norge, men et klassisk breddeuniversitet og et universitet med mindre bredde og mindre muskler som utfyller hverandre. Når myndighetene har lagt til rette for to ulike universiteter med ulike oppgaver, må det universitetene tilbyr være et komplett produkt for befolkningen i Nord-Norge. Å sette universitetene opp mot hverandre har jeg ingen sans for.

– Opplever du at KD setter Nord universitet og UiT opp mot hverandre?

– Ja, på en måte var det det som skjedde.

Her kan du lese e-postene mellom Husebekk og KDs direktører:

E-post fra Anne Husebekk, sendt: 23. august 2019 18:08:

Knut og Rolf,

Etter dagens møte:

1. Jeg følger selvsagt opp instruksjon for KD, og vi trekker Sveinung Eikelands foredrag 27.8.

2. Jeg oppfattet på kontaktmøtet at vi ikke skulle forstyrre Nord sin prosess inn mot styrevedtak ultimo juni, og det gjorde vi ikke.

3. Det er ikke greit ( svært ubehagelig) å bli instruert foran rektorkollegaer fra 8 universitet, og jeg håper å slippe og oppleve dette flere ganger. Jeg besøkte Regionrådene på Helgeland 7.8 og det har vært rikelig tid til å snakke med meg etter den tid.

4. Det kommer selvsagt til å bli oppmerksomhet knyttet til at Sveinung Eikeland ikke kommer til Nesna. Jeg er litt usikker på hvordan dette best kan følges opp.

5. Vi har vært tydelige på at vi ikke skal overta Nord sin aktivitet og jeg snakket med rektor Hanne både før og etter min reise dit. Dette var oppsummeringen etter møtet:

Regionrådene på Helgeland har invitert ledelsen ved UiT Norges arktiske universitet til samtaler om kompetansebehovene på Helgeland og situasjonen på Nesna. Det har i dag vært samtaler, og det er enighet om videre dialog for å vurdere muligheter for å etablere ny virksomhet med utgangspunkt i infrastrukturen og den kompetansen som er på Nesna. Det er imidlertid ikke aktuelt å ta over den aktiviteten som Nord universitet har vedtatt å avvikle.

UiT følger ikke opp kontakten med Helgeland før vi eventuelt får klarsignal fra dere.

Anne Husebekk

Svar fra Rolf Larsen, sendt: 26. august 2019 09:31:

Kjære Anne

Først vil jeg bare beklage at samtale vår etter møtet utviklet seg slik det gjorde – enig med deg at denne burde vært tatt et annet sted.

Samtidig er Nesna-/Helgelandsspørsmålet svært sensitivt og krever mye balansegang her i KD. Som du selv skriver så blir fort UiT del av en svært politisk sak, og da mener vi de vurderingene som dere nå har gjort, jf e-post til konferanse-arrangørene, er de riktige.

Rolf og Knut

LES OGSÅ: