– Uryddig å styre gjennom muntlige beskjeder

UiT-rektor Husebekk fikk muntlig beskjed om å holde seg unna Nesna. Dag Rune Olsen reagerer og mener demokratiet forutsetter åpnere styringsdialog.