– Glad vi slipper Kunnskapsdepartementets forlengede arm
LUKK
Annonse
Annonse

– Glad vi slipper Kunnskapsdepartementets forlengede arm

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 22. september 2016 kl. 14:06

UiT går inn for valgt rektor.

 

Universitetsstyret ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) har vedtatt å beholde ordningen der rektor velges av studenter og ansatte. Det var klart flertall for å beholde den tradisjonelle styreformen, med tolv mot fem stemmer.

– Vi er godt fornøyd. Dette har vært spennende å følge, men jeg hadde en følelse av at det ville gå denne veien, sier hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved UiT, Olaf B. Styrvold.

Betent sak

Om universitetene skal ha valgt eller tilsatt ledelse har vært en omdiskutert sak i lang tid. Fra 1. juli i år ble universitets- og høyskoleloven endret til at ansatt rektor skulle være det normale, og at valgt rektor er en alternativ modell. Lovendringen har vakt store protester blant universitets- og høyskoleansatte, som har ønsket å beholde ordningen der det er universitetet selv som velger sin ledelse. Ordningen med ansatt ledelse innebærer at Kunnskapsdepartementet utnevner styreleder, og at styret ansetter rektor, mens valgordningen innebærer at rektor velges og selv blir styreleder. Styrvold i Forskerforbundet er glad for at universitetets autonomi ble opprettholdt av styret.

– Å få Kunnskapsdepartementets forlengede arm inn på universitetet er jeg glad for å slippe. Vi mener at autonomien til universitetet ivaretas best om vi får velge våre ledere, som er forpliktet til et program.

– Vi mener at å velge en ledelse med et program forplikter på en helt annen måte enn hvis ledelsen blir tilsatt. Det gir en større legitimitet til ledelsen, og det sikrer universitetets autonomi, de ansattes medbestemmelse og den akademiske friheten, legger Styrvold til.

Bred støtte 

UiT skriver på sine nettsider at universitetet har gjennomført en bred høringsprosess i organisasjonen i forkant av styrebehandlingen.

Alle enhetene under styret ved UiT har levert høringssvar, samt Studentparlamentet og tjenestemannsorganisasjonene NTL og Forskerforbundet. I tillegg har det blitt arrangert åpne debattmøter om saken der ansatte og studenter har vært invitert, og det har vært mulig å komme med synspunkter i en spørreundersøkelse. I spørreundersøkelsen ønsker 71 prosent å videreføre valgt rektor, skriver UiT.

– Vi la i forkant av styrebehandlingen opp til en bred og åpen prosess, og er glad for alle innspill og tilbakemeldinger. Disse har vært viktige for styrets behandling av saken, sier rektor Anne Husebekk i en uttalelse.

Anne Husebekk er valgt som rektor ved UiT fram til 1. august 2017, og vil så måtte stille til valg skulle hun ønske å fortsette.