Hva skal man med rektorvalg når det bare er én kandidat?
LUKK

Hva skal man med rektorvalg når det bare er én kandidat?

Av Jørgen Svarstad

Publisert 20. februar 2017 kl. 00:48

Sittende rektorer vinner på «walkover» fordi ingen vil utfordre dem.

Det er litt over to uker til valget, men det er allerede avgjort. Denne uken skal det holdes fire valgmøter. Men det blir ingen debatt mellom kandidater, for det er ingen som utfordrer den sittende lederen. Likevel skal folk stemme, enten på den eneste kandidaten, eller blankt.

Ikke første gang

Annonse

Dette er ikke et politisk valg i et regime Norge ikke liker å sammenligne seg med, men rektorvalg ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Rektor Anne Husebekk og hennes rektorat er garantert gjenvalg. Ingen ville utfordre dem. Og det er ikke første gang det har vært rektorvalg uten motkandidater ved UiT. Omtrent samme situasjon har Norges Musikkhøgskole. De skulle også velge rektor i år, men valget ble avlyst fordi ingen utfordret det sittende rektorteamet. Ved Universitetet i Bergen har det foreløpig heller ikke kommet motkandidater til sittende rektor Dag Rune Olsen, der fristen for å melde inn nye kandidater er 1. mars.

Det er mulig å signalisere misnøye ved å stemme blankt.

Nederst i saken er en oversikt over hvor det skal velges eller ansettes rektorer i 2017, samt hvem som er kandidater.

— Jeg tror alle er enige i at det hadde vært gunstig med flere motkandidater og flere rektorteam å velge mellom. Da hadde vi fått mer debatt og mer et reelt valg, sier leder for valgkomiteen ved UiT Peter Arbo.

— Hva er vitsen med å ha rektorvalg når man bare har én kandidat?

— Det kan du si. Det er mulig å signalisere misnøye ved å stemme blankt. Jeg håper likevel at folk engasjerer seg når vi har en ordning med valgt rektor. Det er viktig å få en debatt. Så kommer det helt sikkert ved neste korsvei en ny debatt om vi skal ha valgt rektor eller ikke, sier han.

Les også: Universitetsdemokrati på retur

Stadig flere ansetter rektor 

De siste årene har flere institusjoner gått over til ansatt rektor,  blant annet NMBU, Norges handelshøyskole, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Stavanger.

Fakta
<

Spørsmålet havner med jevne mellomrom på styrenes bord. I september 2016 bestemte styret ved Universitetet i Tromsø for å fortsette med valgt rektor. Også ved forrige rektorvalg i Tromsø var det vanskelig å finne kandidater. Den daværende lederen av valgkomiteen har sagt til Khrono at det var «en veldig tung og krevende jobb». De måtte spørre 23 forskjellige personer for å finne teamet som endte opp med utfordre Anne Husebekks team, som allerede hadde lansert sitt kandidatur. Heller ikke i 2005 var det noen som ville utfordre daværende UiT-rektor Jarle Aarbakke, og han vant på «walkover».

I fjor fikk regjeringen gjennomslag for at det normale skal være at universiteter og høgskoler skal ha ansatt rektor og ekstern styreleder.

Les også: Bra med kritisk gjennomgang av rektorvalg

Populær rektor ved Musikkhøgskolen

— Det har rett og slett ikke kommet inn flere forslag til kandidater.

Slik forklarer leder Anne Katrine Bergby ved Norges Musikkhøgskole at hvorfor rektorvalget blir avlyst. Ingen ville utfordre sittende rektor Peter Tornquist og prorektor Hilde Ringlund. Dermed blir det opp til styret den 10. mars å godkjenne dem for en periode til.

Hun tror årsaken er at valgstyret ble utnevnt sent, rundt to måneder før nominiasjonsfristen. Dessuten er sittende rektor og prorektor er populære blant mange, og folk derfor vegret seg derfor for å utfordre dem, tror hun. Bergby forteller at de har oppfordret alle stemmeberettigede til å foreslå kandidater. De har forsøkt å rekruttere kandidater både internt og eksternt. Flere kjente og profilerte personer ble spurt, men takket nei, forteller hun.

— Det blir ikke spesielt demokratisk med én kandidat?

— Jeg er enig. Prinsipielt mener vi absolutt det burde vært flere kandidater, sier hun.

Skal presentere valgprogrammet 

Så hvordan gjennomføres et valg og en valgkamp når bare én stiller til valg? UiT skal denne uken arrangere fire valgmøter, det første i Harstad i dag, og deretter i Narvik, Alta og Tromsø. Egentlig skulle dette være debattmøter mellom konkurrerende kandidater. Om dagens valgmøte står det nå på UiTs nettside at«team Husebekk vil presentere sitt valgprogram og sine prioriteringer for rektorperioden.»

— Det får i stedet mer preg av å være orienteringsmøter enn reel valgkamp, med en presentasjon av det sittende teamet, hva de legger vekt på og planene deres. Og det blir åpent for å stille spørsmål, sier leder av valgkomiteen Peter Arbo.

Så skal folk gå til stemmeurnene.

— Er det mulig at Huseby ikke blir valgt?

— Nei, det er det ikke. Men det er et spørsmål om hvor mange som stemmer, og om hvor mange som eventuelt stemmer blankt.

Han sier det erfaringsmessig sitter lenger inne å utfordre en sittende rektor enn når rektoren går av. Dessuten høster rektorteamet god anerkjennelse for jobben de har gjort, og det har ikke vært noen store kampsaker eller skillelinjer, forteller Arbo.

Han sier valgkomitéen har sondert terrenget, bedt folk om å foreslå kandidater og spurt  «en rekke personer» om de vil stille, men ikke fått napp.

Les også: Selv rektorer som har blitt valgt ser klare fordeler med ansatt rektor og ekstern styreleder.

— Ansatt rektor gir flere å velge mellom 

Ved UiT har dekan Arnfinn Sundsfjord ved Det helsevitenskapelige fakultet markert seg som tilhenger av ansatt rektor.

— En av grunnene er at det kommer opp flere alternativer til rektor, sier han.

Funn i rapporten til Underdal-utvalget, som i fjor anbefalte Universitetet i Oslo til å bytte til ansatt rektor, kan underbygge dette. Dette handler riktignok om valg av institutt og fakultetsledere. Av de 80 ledervalgene på institutt- og fakultetsnivå de siste ti årene, skjedde 75 med bare én kandidat. Men for de som ansatte lederne, var bildet et annet. I 58 av 92 saker var det mer enn én kandidat.

Les også: Ny rektorkandidat ved UiO 

— Problematisk 

Arnfinn Sundsfjord vil også ha ekstern styreleder. Ved UiT i dag er rektor også styreleder.

— Det er en vanskelig rolle å være styreleder for din egen virksomhet. Jeg tror også vi kunne hatt nytte av en ekstern styreleder som kan bidra til den strategiske utviklingen av UiT og til å nå politiske målestninger, sier han.

Han synes det er uheldig med bare én kandidat til rektorvalget.

— Det er jo problematisk. Samtidig er dette et rektorat som veldig mange, meg selv inkludert, er veldig godt fornøyd med. Så akkurat nå er det ikke vanskelig. Men jeg håper jo man gjør noe med ordningen til neste gang.

Her skal det velges ny rektor i år:

Universitetet i Tromsø:

Team Husebekk består av rektorkandidat Professor og Prodekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, Anne Husebekk, prorektorkandidater Universitetslektor i pedagogikk, Wenche Jakosen og Professor i kjemi, Kenneth Ruud.

Ingen utfordrer team Husebekk, som består av rektor Anne Husebekk (i midten) og prorektorene Wenche Jakosen og Kenneth Ruud. Foto: UiT

Valg 1.-8. mars. Hele det sittende rektorteamet med rektor Anne Husebekk, prorektor Kenneth Ruud og prorektor Wenche Jakobsen stiller til gjenvalg, og uten motkandidater.

Universitetet i Bergen: 

Valg 30. mars til 5. april. Sittende rektor Dag Rune Olsen tar gjenvalg, og foreløpig har ingen utfordrere meldt seg. Frist for å foreslå kandidater er 1. mars.

dag rune olsens rektorlag

Eneste rektorkandiat ved UiB er foreløpig sittende rektor Dag Rune Olsen, men har har gjort noen endringer i laget sitt. . F.v.: Robert Bjerknes (viserektor), Oddrun Samdal (viserektor), Dag Rune Olsen (rektor) og Margareth Hagen (prorektor). Foto: UiB

Norges Musikkhøgskole

 

Det blir ikke mer kunst for penga ved å slå sammen institusjoner som samarbeider likevel, mener rektor Peter Tornquist ved Norges musikkhøgskole.

Rektor Peter Tornquist ved Norges musikkhøgskole får ingen konkurranse.

Det kom inn bare ett forslag til rektorat: Peter Tornquist (sittende rektor) og Hilde Ringlund (sittende prorektor). Derfor blir det ikke urnevalg. 10. mars skal styret godkjenne at disse sitter en periode til.

 

Universitetet i Oslo 

Valg 3.–20. april. Fristen for å foreslå kandidater har gått ut, og to har meldt seg. Jusprofessor og tidligere dekan ved Det juridiske fakultet Hans Petter Graver kjemper mot  Svein Støen, kjemiprofessor og prodekan ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet.

team stølen

Team Stølen: F.v.: Viserektorkandidat Per Morten Sandset, prorektorkandidat Gro Bjørnerud Mo, rektorkandidat Svein Stølen og viserektorkandidat Åse Gornitzka. Foto: © UiO/Anders Lien

 

 

Team Graver: Viserektorkandidat Jan Frich, rektorkandidat Hans Petter Graver og prorektorkandidat Inger Sandlie.

Team Graver: Viserektorkandidat Jan Frich, rektorkandidat Hans Petter Graver og prorektorkandidat Inger Sandlie.

 

 

 

 

 

Norges idrettshøgskole

Valgstyret har foreløpig ikke mottatt noen godkjente forslag til kandidater. Fristen for å foreslå kandidater er 2. mars.

Skal ansette ny rektor i år:

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

kombo rektorer ås

Jan Petter Hansen og Mari Sundli Tveit vil bli rektorer.

Professor i fysikk og teknologi ved universitetet i Bergen Jan Petter Hansen (t.v.) og sittende rektor og professor i landskapsarkitektur Mari Sundli Tveit har søkt på rektorstillingen, der søknadsfristen var 15. januar. Etter planen skal ny rektor ansettes på styremøtet i mars.

Har allerede ansatt eller valgt rektor:

NTNU 

718061.jpg

Gunnar Bovim

Åremålet til rektor Gunnar Bovim går ut 1. august i år, men i allerede i oktober i fjor bestemte styret å ansette ham for en ny fireårsperiode.

Høgskolen i Østfold

Rektor ved Høgskolen i Østfold Hans Blom.

Rektor ved Høgskolen i Østfold Hans Blom.

10. februar ble det klart at sittende rektor Hans Blom vant rektorvalget med 51,2 prosent av stemmene. Han ble utfordret av Harald Holone og Unni Hagen som fikk 20,7 og 18,1 prosent av stemmene.