Jan-Gunnar Winther er ny prorektor ved UiT
LUKK

Jan-Gunnar Winther er ny prorektor ved UiT

Av Asle Olav Rønning

Publisert 25. august 2023 kl. 18:29

To medlemmer i styret ville at stillingen skulle lyses ut på vanlig måte, men flertallet valgte å bruke en unntaksregel.

Styret ved UiT Norges arktiske universitet gikk fredag inn for Jan-Gunnar Winther som ny prorektor. Winther erstatter Camilla Brekke, som slutter midt i sin periode for å bli ny direktør ved Polarinstituttet.

Winther har sagt ja til stillingen, og skal begynne allerede 4. september, samme dag som Brekke slutter.

Rektor Dag Rune Olsen ba styret bruke et unntak i universitets- og høyskoleloven, som gir anledning til å ansette prorektor utenom normale prosedyrer om særlige forhold tilsier det.

Olsen ville at ansettelsen skulle skje nå. Han har vist til at en utlysning kunne ta lengre tid, og at ansettelsen uansett bare gjelder for to år.

Fikk ikke flertall

Det er ikke så vanlig at det er åpen uenighet i et universitetsstyre, men fredag skjedde det at et av styremedlemmene, Jonas Stein, la fram forslag om at stillingen som prorektor skulle lyses ut på vanlig måte.

Steins forslag falt med to mot åtte stemmer. Han fikk kun støtte fra Miriam Kristin Karlsen, mens de øvrige medlemmene i styret stemte for rektors forslag.

Et enstemmig styre understreker at måten Winther ansettes på skal være et unntakstilfelle.

«Styret understreker at tilsetting i lederstillinger ved UiT normalt skal skje etter forutgående utlysning,» heter det i vedtaket fra styret.

Det står også i vedtaket at neste gang en slik sak kommer opp, skal styret i forkant få et skriftlig forslag om hvordan ansettelsen skal gjennomføres. Hensikten med dette er blant annet at styret skal kunne avklare hvordan man best kan sikre medvirkning fra tillitsvalgte og studenter.

Kritikk fra Forskerforbundet og NTL

I forkant av styremøtet hadde det kommet kritikk fra flere tillitsvalgte. Hugues Verdure, leder for Forskerforbundet ved UiT, sa til Forskerforum at stillingen burde lyses ut og at det burde sikres innsyn i ansettelsesprosessen.

Marit Martinsen Dahle, hovedtillitsvalgt i NTL, var enig i kritikken.

− Vi greier ikke å se at dette er en ekstraordinær situasjon. Det er fortsatt to år igjen av denne stillingen, sa hun.

Når styret ansetter direkte, svekkes blant annet muligheten tillitsvalgte har til å gi innspill. Normalt skal slike stillinger behandles i et innstillingsutvalg.

Omfattende ledererfaring

Til Forskerforum sier Olsen at han er veldig fornøyd med ansettelsen av Winther, som har omfattende erfaring som leder av forskning og har et stort internasjonalt nettverk.

Olsen peker også på at Winther kan være effektiv i den nye jobben fra dag én.

UiT har to prorektorer. Kathrine Tveiterås fortsetter som prorektor for utdanning, og tar nå også over funksjonen som rektors stedfortreder.

Winther er tidligere direktør for Polarinstituttet og leder i dag Senter for hav og arktis ved UiT. Han er utdannet sivilingeniør med doktorgrad i polar hydrologi.

Artikkelen er endret 25.08.23 kl 22.20. Hugues Verdure er leder for Forskerforbundets lokallag ved UiT, ikke hovedtillitsvalgt, som det feilaktig sto i en tidligere versjon.

Les også: