Nybø ville ikke svare om tidspunkt for mulighetsstudie
LUKK
Annonse
Annonse

Nybø ville ikke svare om tidspunkt for mulighetsstudie

Av Julia Loge

Publisert 24. mai 2018 kl. 13:21

Men forskningsministeren forsikrer at studien også skal se på mulighetene innenfor dagens modell.

«Når skal mulighetsstudien gjennomføres og hva er dens konkrete mandat utover formuleringene gitt i regjeringsplattformen, og når og hvordan skal utdanningsinstitusjonene selv få uttale seg om og ta del i utformingen av UH-sektorens fremtidige styringsmodell?» spurte stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt) forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) nylig.

I regjeringserklæringen fra januar står det at regjeringen vil «ta initiativ til en mulighetsstudie for å se på ulike tilknytningsformer for universitets- og høyskolesektoren, som for eksempel foretaksmodellen, for å sikre mer uavhengige institusjoner». I mars sendte Kunnskapsdepartementet et brev som nevnte studien i sammenheng med en utredning av regelverket i sektoren, men Moxnes etterlyser flere detaljer.

Annonse

«Jeg har ennå ikke tatt stilling til hvordan en mulighetsstudie bør gjennomføres, eller hvilken oppfølging en slik studie skal få», svarte Nybø i går.

– Uklar prosess

Fakta

Fakta om pågående prosesser

Regelgjennomgang:

  • Frist 1. mai for å komme med innspill
  • Utvalg settes ned etter det
  • Arbeidet skal resultere i en NOU og forslag til lovendringer. 

Utviklingsavtaler:

  • Frist 1. juni for å komme med innspill.
  • Endringene kommer med tildelingsbrevene for 2019.
  • Alle skal ha avtaler fra 2019.

Mulighetsstudie:

  • Skal ses i sammenheng med regelgjennomgang.
  • Regjeringen har ikke fastsatt datoer.
I spørsmålet skriver Moxnes at prosessen «synes uklar». Han er også kritisk til at en mulighetsstudie ikke er det samme som en vanlig høring, der alle får mulighet til å uttale seg.

«Denne fremgangsmåten er uheldig og lite demokratisk: I stedet for en kritisk vurdering av rammeverket for universiteter og høyskoler som tar utgangspunkt i de problemene som faktisk finnes mht. uforutsigbarhet, demokratiunderskudd og lignende, lanseres foretaksmodellen allerede i utgangspunktet som eneste konkrete løsningsalternativ», skriver Moxnes i begrunnelsen.

Nybø svarer at hun ønsker dialog med sektoren: «Jeg ønsker en god prosess for å få frem utfordringer i dagens modell og hvilke muligheter som ligger for å styrke institusjonene. En god dialog med universitets- og høyskolesektoren og andre interessenter vil være helt sentralt i et slikt arbeid.»

Moxnes håpet på åpenhet

Forventet du egentlig at Nybø kom til å svare noe annet?

– Regjeringens framgangsmåte er urovekkende i denne saken. Jeg hadde ikke forventet stort, men håpet på mer åpenhet om hva regjeringen planlegger å gjøre. Det er fortsatt veldig ullent hva som menes med denne mulighetsstudien. Statsråden vet verken når den skal gjennomføres eller hva slags mandat studien skal ha, svarer Moxnes på e-post.

– Det er sterke føringer i denne saken. Regjeringen har foreslått foretaksmodellen i regjeringsplattformen og vi får i tillegg lite annen informasjon. Vi trenger ikke noen mulighetsstudie for å vite at foretaksmodellen er en dårlig idé, legger han til.

– Videreutvikle forvaltningsorganmodellen

Universitetet i Oslo har sendt brev til Kunnskapsdepartementet der de ber om at en utredning også vurderer mulighetene innenfor dagens modell.

Det tar Nybø nå inn i sitt svar til Moxnes: «Jeløya-plattformen trekker frem foretaksmodellen som ett eksempel, men en mulighetsstudie bør for eksempel også utrede og vurdere om det er mulig å videreutvikle forvaltningsorganmodellen for å gi institusjonene økt autonomi».

  • Les intervjuet med Nybø: