Har Forskningsrådet brutt EØS-reglene siden 1996?

Forskningsinstituttet NIFU har i en årrekke laget forskningsstatistikk for det offentlige. Oppdraget har ikke blitt konkurranseutsatt.