Har Forskningsrådet brutt EØS-reglene siden 1996?

Forskningsinstituttet NIFU har i snart 25 år laget statistikk for Forskningsrådet. Oppdraget har ikke blitt konkurranseutsatt.