Helga Aune skal lede regelgjennomgangen

Utvalget som skal gå gjennom regelverket for universiteter og høyskoler ble oppnevnt i statsråd i dag.