– Frustrerande å ikkje få tilgang til data

Mange snakkar om dei norske helseregistera som forskingsgullgruva vår, men informasjonen ligg nedgraven i byråkrati. Ventetida for å få data ligg langt over dei lovbestemte fristane.