Her er de mest og minst fornøyde studentene i Norge

Studenter ved små, private og spesialiserte høyskoler er mest fornøyde.