Her er de mest og minst fornøyde studentene i Norge
LUKK

Her er de mest og minst fornøyde studentene i Norge

Av Jørgen Svarstad

Publisert 6. februar 2017 kl. 08:00

Studenter ved små, private og spesialiserte høyskoler er mest fornøyde.

Politistudentene er alt i alt mest fornøyde med studietilbudet sitt. De som tar femårig grunnskolelærerutdanning er minst tilfredse. Små, private og spesialiserte høyskoler dominerer listen over studiestedene hvor studentene er mest fornøyde.

Det viser Studiebarometeret til Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). For fjerde gang har de, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, undersøkt hva norske studenter synes om studietilbudet sitt.

Nesten 29 000 studenter ved rundt 1800 studieprogrammer har svart.

Studenter er jevnt over godt fornøyde med tilbudet. 77 prosent sier at de alt i alt er tilfredse eller svært tilfredse med studieprogrammet de går på.

Les også: Å forberede en forelesning kan ta dag og natt

Disse institusjonene har mest fornøyde studenter

Av de ni studiestedene med de mest fornøyde studentene, er fem private. På delt første plass ligger den private Norges dansehøyskole i Oslo, som har rundt 85 elever, og Steinerhøyskolen i Oslo.  På en skala fra én til fem, ga studentene deres studieprogrammet sitt karakteren 4,7.  De ble bedt om å oppgi grad av enighet i utsagnet  «jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på».  Universitetene havner stort sett midt på treet. Aller dårligst ut kommer blant de 45 institusjonene kommer Atlantis Medisinske Høgskole.

Her ser du hvilke høyskoler og universiteter som har de mest og minst fornøye studentene:
Grad av enighet i «jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på» (skala fra 1-5). 

Disse utdanningstypene har mest fornøyde studenter 

Fordelt på utdanningsområde viser tallene at politistudentene for tredje år på rad er mest fornøyde.

– Vi er veldig stolte og glade for de fine resultatene. Politihøgskolen har veldig motiverte og godt kvalifiserte studenter, og våre fagansatte legger til rette for god relevant læring, kommenterer Rektor Nina Skarpenes.

Les også: Nokut har også spurt de som underviser hva de synes om studentene sine. 

Femårig grunnskolelærerutdanning har hvert år ligget i det nedre sjiktet på «alt i alt-tilfredshet.» Men i år sank den enda noen hakk, og utdanningen havner på siste plass med snittkarakteren 3,5.  Her er hele listen:

Alt i alt-tilfredshet på en skala fra 1-5.

Nokut bemerker at  variasjonene i «alt i alt-tilfredshet» mellom de ulike utdanningstypene er små. På studieprogramnivå er det en større variasjon, selv om de fleste programmene ligger nær det nasjonale gjennomsnittet på 4,1.

Jordmor, tegnspråk og historie på topp 

Nokut har også gitt Forskerforum oversikt over hvor fornøyde studentene ved enkeltprogram ved den enkelte institusjon er. Fem studieprogrammer får en blank femmer, den absolutt mulig beste karakteren, for eksempel bachelorstudiet i historiske fag Høgskolen i Sørøst-Norge. Men tallene bør tolkes med forsiktighet. For det er mange små studieprogrammer med små utvalg i undersøkelsen.  For nesten halvparten av de over 1800 studieprogrammene i undersøkelsen, oppgir ikke NOKUT tallene på programnivå.

Her er ser du hvilke studieprogrammer som har de mest fornøyde studentene:

Og her er de minst fornøyde:
Alt i alt-tilfredshet på en skala fra 1-5.

Misfornøyde med undervisningen 

Studentene er minst fornøyde med medvirkning og undervisning og veiledning. Det har også de tidligere undersøkelsene til Nokut vist.

«Antall tilbakemeldinger du har fått fra faglig ansatte på ditt arbeid», er det studentene studentene er mest misfornøyde i denne kategorien.

Slik har studentene de siste årene satt karakter på undervisning og veiledning, på en skala fra én til fem:

tilfredshet undervisning

 

 

 

 

 

Relevant for arbeidslivet

Studiets evne til å inspirere og motivere studentene, betyr mest for hvor fornøyde studentene er, fulgt av arbeidslivsrelevans.

I undersøkelsen er studentene mest fornøyde med studiets arbeidsrelevans.

Mest relevant for arbeidslivet opplever medisin-, sykepleie-, barnehage-, farmasi- og odontologistudenter at studieprogrmamet deres er. Studenter på sosiologi, antropologi, samfunnsfag andre, historisk-filosofiske fag og samfunnsøkonomi opplever studieprogrammene sine som minst relevant for arbeidslivet.

Les også: – Å møte uforberedte studenter kan være utrolig ubehagelig