Her stryker nesten halvparten av sykepleierstudentene

– Skulle vi gjerne sett bedre resultater.