Her stryker nesten halvparten av sykepleierstudentene
LUKK

Her stryker nesten halvparten av sykepleierstudentene

Av Jørgen Svarstad

Publisert 26. januar 2018 kl. 11:43

– Skulle vi gjerne sett bedre resultater.

Siden 2015 har norske sykepleierstudenter fått en felles nasjonal deleksamen. Kunnskapsdepartementet vil nemlig vite hvordan nivået til studentene er, på tvers av institusjoner. Resultatene for 2017, 22 prosent strøk i den nasjonale deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.

Men det er store variasjoner mellom læresteder. Ukeavisen Ledelse skriver at ved sykepleierutdanningene i Nord-Norge og i Molde strøk mer enn 40 prosent av studentene. Verst er det i Mo i Rana, der 47,5 prosent strøk til nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. De fremtidige sykepleierne som er tilknyttet samme universitet i Vesterålen, hadde en strykprosent på 42,5 prosent.

De andre nordlige utdanningsinstitusjonene gjorde det heller ikke mye bedre, skriver avisen. Sykepleierstudentene i Hammerfest og Harstad ved universitetet i Tromsø hadde en strykprosent på henholdsvis 45,5 prosent og 45,4 prosent.
Ved Høgskolen i Molde fikk 41,8 prosent av sykepleierstudentene stryk.

Det er det nasjonale organet Nokut som har ansvaret for gjennomføringen.
– Resultatene er omtrent identiske med resultatene fra sist gang eksamen ble gjennomført. Med tanke på at anatomi, fysiologi og biokjemi er basisfag i utdanningen skulle vi gjerne sett bedre resultater, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.
Halvparten av sykepleierstudentene fikk C eller bedre på den nasjonale deleksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi.

Les også: