Her ble fem av seks masterstudenter ikke ferdige i tide
LUKK
Annonse
Annonse

Her ble fem av seks masterstudenter ikke ferdige i tide

Av Jørgen Svarstad

Publisert 9. mai 2017 kl. 09:30

– Pinlig, sier rektor. Sjekk hvem som har de tregeste og raskeste studentene her.

Flertallet av norske studenter klarer ikke å gjennomføre studiet sitt på normert tid, som er tre år for en bachelorgrad og vanligvis to år for en mastergrad. Blant bachelorstudentene som startet i 2013, var det bare drøye 38 prosent som kom i mål i tide. Blant masterstudentene som startet i 2014, klarte i underkant av 43 prosent dette. Dette viser Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport for høyere utdanning, som ble lagt frem i dag. Kunnskapsdepartementet skriver:

«Andelen studenter som gjennomfører utdanningen på normert tid, er generelt for lav. Forsinkelser innebærer betydelige kostnader for den enkelte og binder ressurser ved institusjonene.»

Institusjonene taper også penger fordi de får penger fra departementet ut fra hvor mange studiepoeng studentene tar.

–  Samtidig kan det hende at, om ikke akkurat dagens gjennomføringsrate, men en litt dårligere gjennomføring enn en del andre land, er prisen å betale for et åpent og fleksibelt system, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da han presenterte rapporten.

Store forskjeller

Men det er også betydelige forskjeller mellom lærestedene.  Blant de statlige institusjonene er Høgskolen i Østfold (HiØ) og Høgskulen i Volda (HiVO) de dårligste til å få masterstudenter til å fullføre i tide. Ved HiVO  fullførte bare 16,7 prosent av masterstudentene på normert tid, mens HiØ er dårligst i landet med 13,3 prosent.

–  Vi synes jo dette er pinlig. Vi gjør det vi kan for å møte bedre det både vi, våre studenter og Kunnskapsdepartementet forventer, sier Volda-rektor Johann Roppen til Forskerforum.

Studiedirektør Beth Linde ved HiØ forklarer at tallene kun er basert på to heltidsstudier, og at disse i senere år helt eller delvis er omorganisert til deltidsstudier.

– Høgskolen i Østfold arbeider kontinuerlig med å tilpasse og revidere studiemodellene i forhold til målgruppenes behov. Gjennom vårt tette samarbeid med regionen får vi klare tilbakemeldinger på at muligheter for å kombinere studier og arbeid er foretrukket, skriver hun i en e-post.

Les også: Her er de mest og minst fornøyde studentene i Norge 

Her ser du hvor stor prosentandel av masterstudentene fra 2014-2016-kullet ved statlige institusjoner som fullførte på normert tid.

HiVO har seks masterutdanninger, blant annet Nynorsk skriftkultur, Helse- og sosialfag og Dokumentar og journalistikk. Til høsten ruller høyskolen de ut to de to nye masterutdanningenene for grunnskolelærere.

Roppen sier at høyskolen har hatt mange studenter som har ønsket å studere på deltid.

– Da vi startet opp for med mastertdanninger 15-20 år siden, var det videreutdanningsmarkedet vi rettet oss mot. Nå går det i retning av at masterutdanning blir normalutdanningen, sier han.

Han forteller at høyskolen har nedsatt en gruppe som skal undersøke årsaken til den langsomme gjennomstrømmingen og komme med forslag til tiltak.

Les også: Stor undersøkelse: Dette mener norske forelesere om studentene sine 

Så mange bachelorstudenter fullfører i tide 

Roppen kan uansett glede seg over Høgskulen i Volda kommer på andre plass når det gjelder gjennomstrømming på bachelornivå. 65,3 prosent av bachelorstudentene gjennomførte på normert tid. De har vært på topp to de tre siste årene.

Her ser du hvor stor prosentandel av bachelorstudentene i 2013-2016-kullet som fullførte på normert tid.

– Det kommer av at ansatte prioriterer undervisning og veiledning og at studentene vet at de alltid på Høgskulen i Volda vil finne åpne dører hos lærere, administrasjon og ledelse hvis det er noe de lurer på, kommenterer rektor Roppen.

Få flere nyheter og kommentarer om høyere utdanning og forskning: Følg Forskerforum på Facebook. 

UiO dårligst i klassen

Universitetet i Oslo (UiO) har lavest andel bachelorstudenter som kommer i mål på tre år. Slik var det også da Kunnskapsdepartemetet la frem sin tilstandsrapport i fjor.
–Vi er ikke fornøyd med tallene , og UiO arbeider for at flere studenter fullfører studiene sine på normert tid. Arbeidet er prioritert i UiOs årsplan for 2017-2019 og det er en sentral komponent i utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet. I 2017 er det et særlig fokus på blant annet styrking av studentenes integrering i fagmiljøet og oppfølgingen underveis i studiene, sier rektor Ole Petter Ottersen i en skriftlig kommentar

Kunststudentene somler ikke 

I den andre enden av skalaen er Kunsthøgskolen i Oslo, der 76 prosent av bachelorstudentene og 71 prosent av masterstudentene fullførte på normert tid.

Rektor Jørn Christian Mortensen skriver i en e-post at deres studenter er «særdeles motviterte», og viser til at høyskolen har høye søkertall.
– Videre har vi hardt arbeidende studenter som bruker mer enn opp under 50
timer i uka på studiene. Men det betyr også mye at vi har relativt stor lærertetthett, noe som igjen henger sammen med fagenes egenart, forklarer han.

Les også: