Så mye tid bruker ulike studentgrupper på studiene.

Når du sitter i tannlegestolen, er det sikkert betryggende å vite at tannlegen ikke tok lett på studiene. Og odontologistudentene er de  i Norge som studerer flest timer i uken, viser undersøkelsen Studiebaromteteret til Nokut (Nasjonalt organ for kvalitetet i utdanningen).

 Arkitektur, politi og medisin 

Disse studentene oppgir at de i snitt bruker 49,7 timer i uken på studier. Etter dem på listen kommer arkitektur-, politi-, og medisinstudentene. Samtidig er disse, med unntak av arkitekturstudentene, blant de som har mest organisert undervisning. Minst tid på studier bruker sosiologistudentene, bare 24,7 timer i uken, fulgt av pedagogikk- og språkstudentene. Men disse har også få timer med organiserte læreaktiviteter.

Se oversikt over tidsbruk for de ulike studentgruppene nederst i saken. 

Norske heltidsstudenter bruker i snitt 35,5 timer i uken på studier, ifølge dem selv.  Av dette er 16,9 timer på organiserte læringsaktiviteter og 18,3 timer  på egenstudier. Studentene oppgir at de bruker 7,2 timer i uken på betalt arbeid.

Studentene brukte i 2016 1,1 time mer på studier enn i 2014.

Heltidsstudenten jobber også mindre enn tidligere. I 2015 oppga de at de brukte 8,4 timer på betalt arbeid. I 2016 hadde dette sunket til 7,2 timer.

Flest ukentlige timer med selvstudier har arkitektur-, rettsvitenskap- og fysikkstudentene. Politistudentene, barnehagelærerstudentene og masterstudentene i sykepleie  leser minst på egen hånd.

Angitt i timer. Kilde: Studiebarometeret 2016