Tannlegestudentene jobber mest med studiene. Sosiologistudentene jobber minst.
LUKK
Annonse
Annonse

Tannlegestudentene jobber mest med studiene. Sosiologistudentene jobber minst.

Av Jørgen Svarstad

Publisert 6. februar 2017

Så mye tid bruker ulike studentgrupper på studiene.

Når du sitter i tannlegestolen, er det sikkert betryggende å vite at tannlegen ikke tok lett på studiene. Og odontologistudentene er de  i Norge som studerer flest timer i uken, viser undersøkelsen Studiebaromteteret til Nokut (Nasjonalt organ for kvalitetet i utdanningen).

 Arkitektur, politi og medisin 

Annonse

Disse studentene oppgir at de i snitt bruker 49,7 timer i uken på studier. Etter dem på listen kommer arkitektur-, politi-, og medisinstudentene. Samtidig er disse, med unntak av arkitekturstudentene, blant de som har mest organisert undervisning. Minst tid på studier bruker sosiologistudentene, bare 24,7 timer i uken, fulgt av pedagogikk- og språkstudentene. Men disse har også få timer med organiserte læreaktiviteter.

Se oversikt over tidsbruk for de ulike studentgruppene nederst i saken. 

Norske heltidsstudenter bruker i snitt 35,5 timer i uken på studier, ifølge dem selv.  Av dette er 16,9 timer på organiserte læringsaktiviteter og 18,3 timer  på egenstudier. Studentene oppgir at de bruker 7,2 timer i uken på betalt arbeid.

Studentene brukte i 2016 1,1 time mer på studier enn i 2014.

Heltidsstudenten jobber også mindre enn tidligere. I 2015 oppga de at de brukte 8,4 timer på betalt arbeid. I 2016 hadde dette sunket til 7,2 timer.

Flest ukentlige timer med selvstudier har arkitektur-, rettsvitenskap- og fysikkstudentene. Politistudentene, barnehagelærerstudentene og masterstudentene i sykepleie  leser minst på egen hånd.

Angitt i timer. Kilde: Studiebarometeret 2016