HK-dir delte ut 150 millioner basert på kommunenavn

Universitets- og høgskolerådet mener kriteriene for tildeling ble endret underveis.