Høgskolen i Innlandet får ikke bli universitet

Nokuts styre har vedtatt at universitetssøknaden til Høgskolen i Innlandet (HINN) ikke innvilges.