Høye gebyr for stipendiater fra land utenfor EØS

Universitetene har uklare retningslinjer for dekning av gebyr for å søke visa for stipendiatene.