Høyre: Forskning og utdanning er avgjørende for det meste, ikke bare industriløftet

For å vinne kampen om de grønne løsningene må det satses tungt på forskning. Men da trengs det en myk landing og slettes ikke noe hvileskjær, skriver Kari-Anne Jønnes i Høyre.