Høyre: Forskning og utdanning er avgjørende for det meste, ikke bare industriløftet
LUKK

Høyre: Forskning og utdanning er avgjørende for det meste, ikke bare industriløftet

Av Kari-Anne Jønnes, Stortingsrepresentant Høyre

Publisert 28. juni 2022 kl. 15:53

For å vinne kampen om de grønne løsningene må det satses tungt på forskning. Men da trengs det en myk landing og slettes ikke noe hvileskjær, skriver Kari-Anne Jønnes i Høyre.

Lise Selnes har skrevet en hyllest til Støre-regjeringens grønne industriplan. Og overraskende nok, er jeg enig i at regjeringen legger frem mye god kompetansepolitikk i dokumentet. Støre-regjeringen slår i industriplanen sin fast at de vil videreføre flere av Solberg-regjeringens viktige satsninger på kompetanse. Dette gjelder både å følge opp strategien Henrik Asheim la frem om desentralisert og fleksibel utdanning, og kompetansereformen vår «Lære hele livet», med viktige tiltak som bransjeprogrammer og videreføring av Kompetansepolitisk råd.  

Les også: Arbeiderpartiet: Forskning og utdanning er avgjørende for grønt industriløft

Selnes trekker i sitt innlegg fram to hovedutfordringer Norge står ovenfor fremover. Den første utfordringen er at arbeidslivet mangler folk med relevant kompetanse. Jeg tror alle som har sett på nyhetene de siste månedene har fått med seg at Norge står ovenfor et stort kompetansegap. Nesten 600 000 voksne har enda ikke fullført videregående. Derfor fremmet Høyre et nytt forslag i Stortinget om fremtidens videregående opplæring for voksne. Der ber Høyre regjeringen iverksette tiltak som sikrer at voksne, som ikke har fullført videregående opplæring, gis en reell rett til fullføring av videregående skole. Der det legges vekt på bedre samarbeid mellom stat, fylke og næringsliv, økt fleksibilitet i tilbudene, bedre tilgjengelighet og større kapasitet. Derimot virker Støre-regjeringen å være mest opptatt av hvor de ulike studiestedene skal ligge. 

Den andre utfordringen Selnes trekker fram er at Norge og verden krever sterke forskningsmiljøer for å løse framtidens utfordringer. Forskning og innovasjon er avgjørende for å utvikle nye, grønne løsninger for framtidens energi- og transportsystemer. Arbeiderpartiet satset lite på utdanning og forskning i sin forrige regjeringsperiode. Under den forrige rødgrønne regjeringen var det et «hvileskjær» i prioriteringen av midler til høyere utdanning og forskning. Høyre i regjering økte forskningsinnsatsen betraktelig og fulgte opp ambisiøse langtidsplaner for forskning. Arbeiderparti-regjeringen har arvet en forskningssektor som etter åtte år med Høyre-regjering har fått en egen forpliktende langtidsplan, stabile budsjetter over én prosent av bruttonasjonalprodukt og rekordstor returandel fra Horisont 2020 og nå Horisont Europa.  

Solberg-regjeringen lanserte i 2014 Norges første langtidsplan for forskning og høyere utdanning, en plan vi oppdaterte i 2018. Jeg er glad for at Støre-regjeringen også skal videreføre denne, og jeg er svært spent på hva vi har i vente. Jeg er enig med Selnes at for å vinne kampen om de grønne løsningene må det satses tungt på forskning, både i universitets- og høgskolesektoren, på instituttene og i næringslivet. Men da trengs det en myk landing og slettes ikke noe hvileskjær. La oss håpe Selnes formidler det til statsråd Borten Moe. 

Les også: