36 unge forskere får millionstøtte. Disse får penger.
LUKK

36 unge forskere får millionstøtte. Disse får penger.

Av Lina Christensen

Publisert 23. oktober 2023 kl. 16:09

Klimaforsker Birthe Steensen får 8 millioner kroner fra Forskningsrådets Fripro-pott. Men 97 søkere må vente i 1,5 år før de kan søke på nytt.

– Det betyr mye, sier Birthe Steensen, forsker ved Cicero Senter for klimaforskning.

I dag fikk hun nyheten om at hun er blant de heldige som får 8 millioner kroner fra Forskningsrådets pott for banebrytende forskning (Fripro). I alt skal 285 millioner kroner fordeles på 36 prosjekter, ledet av unge forskertalenter.

Steensens prosjekt skal undersøke endringene i hyppighet og intensitet av tørkeperioder som ender med ekstremnedbør. Hun forteller at utgangspunktet for prosjektet er tørkesommeren i 2018, der tørke kombinert med kraftige nedbørsperioder ødela for mye av landbruket.

– Det er fint at Forskningsrådet ser at dette er viktig å forske videre på, sier Steensen, som allerede har gjort en pilotstudie på temaet.

Dagens nyhet betyr enormt mye for forskerkarrieren, forteller klimaforskeren.

– Jeg ble litt overrasket, særlig fordi det var første gang jeg sendte inn. Vanligvis må man sende inn 2–3 ganger før man får tilslag, sier Steensen.

Forskningsrådet opplyser at pengene utdeles etter at kontrakten er signert og prosjektet har sendt inn første regning. Prosjektet må starte mellom 1. november 2023 og 1. september 2024.

Se hvilke andre prosjekter som får penger i tabellen under.

Tilslagsprosent: 8,6 prosent

Tildelingene går til unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fagområder, som ønsker å forfølge egne ideer og lede et forskningsprosjekt.

På grunn av fjorårets økonomiske krise i Forskningsrådet skulle det egentlig ikke lyses ut fri prosjektstøtte til unge forskere for 2023 i det hele tatt. Men 25. november 2022 fant regjeringen likevel 1,64 milliarder kroner til Forskningsrådet, og mye av krisen kunne avblåses.

I tidligere søknadsrunder har tilslagsprosenten vært så lav som 5 prosent. Denne gangen har Forskningsrådet fått inn totalt 417 søknader. Tilslagsprosenten er dermed på 8,6 prosent.

Tidligere statsråd Ola Borten Moe (Sp) ba Forskningsrådet øke innvilgelsesraten på forskningssøknader. Målet var mindre ressursbruk for ansatte i Forskningsrådet og at forskere skal bruke mindre tid på å skrive søknader.

De fleste endringene trer først i kraft fra høsten 2023. Men noen endringer gjelder også for søknadene som ble sendt inn i denne runden, som hadde frist 15. mars 2023; karantene og karens. Søkere som har fått avslag får 1 års karens til å søke på Fripro – til og med 14. mars 2024. De som har fått karakter 4,5 eller lavere får ytterligere 1 års karantene. For 97 av søkerne betyr dette at de må vente i totalt 2 år fra søknadsfristen før de kan søke på nytt. Søkerne kan imidlertid søke på andre utlysninger enn Fripro i Forskningsrådet.

Stressmestring, polarisering og tare

Universitetet i Oslo (UiO) kan være fornøyd med årets Fripro-tildeling. Totalt 13 av prosjektene kommer fra UiO. Blant annet får et forskertalent midler til å undersøke hvorfor mennesker reagerer ulikt på stress.

En NTNU-forsker skal lete etter det beste bakteriesamfunnet for nedbryting av karbohydrater i tare. Totalt får 3 NTNU-tilsatte midler fra Fripro-potten.

Ved Norges handelshøyskole i Bergen får en forsker midler til prosjektet «Media Bias and Political Polarization». Prosjektet går ut på hvordan media velger hendelser og historier, dekningen av disse, og hvordan ulike måter å rapportere på kan påvirke holdninger og politisk polarisering.

Disse prosjektene får finansiering:

InstitusjonProsjekttittelInnstilt beløp i tusen kr.
NINADisentangling the effects of evolutionary and ecological processes on population growth8000
UiONEVO: illuminating the dark cosmos8000
UiONew advances in fish immunology: Characterization of a newly discovered lymphoid organ and its involvement in immune responses.8000
NMBUPopFlow: a novel framework for animal movement,
from individual life-trajectories to population fluxes
6858
SINTEF ASData-driven optimization of industrial processes in time-varying environments8000
NTNUFrom the ocean to sustainable biorefinery: the dormant potential of seaweed8000
BIFirming Up Careers: Human Resource Policies and Inequality7937
NTNUHigh-Temperature Gasification for Material Recycling of Municipal Plastic Wastes8000
NTNULipoprotein(a) – impact on cardiovascular disease, public health and potential as preventive health measure6641
CICEROGreening Achilles heel sectors: Understanding environmental policy change in Latin American Primary industries8000
UiOBehavioral adjustments, income volatility and attention to the tax and benefits schedule7997
RISE PFI ASCellulose based block polymers for self-assembling layered structures8000
UiT5D quantitative microscopy for real-time monitoring of Engineered Heart Tissue8000
FHIYoungPsych: Drivers and Implications of the Mental Health Decline among the Young7990
UiODeciphering endocannabinoid stress buffering in humans:
Mechanistic and clinical investigations
8000
NMBUPorous electrode charging7999
NIVAPlAsTic effecTs on the Exchanges of nutRients and biological informatioN in aquatic ecosystems7995
UiOZinc transport regulation through histidine methylation8000
UiBTowards the design of covalent RNA ligands: Establishing a toolbox of warheads for covalent targeting of RNA8000
UiOOMNIBODY: Enabling the omni-directional optimization of antibodies.8000
NansensenteretForecasting Wave impact as Arctic sea ice declines7637
UiTRelational deep learning for energy analytics8000
HVLLike Islands in a Sea of Sand.
Understanding the Silk Roads of Late Antiquity as a layered network model.
7999
UiOUncovering the coupled fluid and solid dynamics driving highly-localized rupture in geomaterials (UNLOC)8000
UiTSHRINK – Is Global Warming Shrinking Soil Microorganisms?8000
FHIHelpful or harmful: The effects of criminal justice system contact on victims of sexual and physical violence8000
UiOHarnessing Hydrogen by Optimized Ion-Conductive Metal-Organic Frameworks8000
NHHMedia Bias and Political Polarization8000
UiOUncovering the paths to pragmatic resilience7995
UiOT-cell-mediated proinflammatory cell death and lysis in cancer8000
UiOCosmoglobeHD: Mapping the universe from the Milky Way to the Big Bang in high resolution8000
CICERODRIP – DRought ending in Intensified Precipitation8000
NUPIRebundling sovereignty over local nature in global governance7999
UiOHE-POP: Studying the Health Effects of Persistent Organic Pollutants, Using Mass Spectrometry, Organoids, and Organ-On-A-Chip8000
UiSSticking stones: rediscovering medieval wood tar adhesives for stone conservation8000
UiOREACTivity under confinement: in-situ mineral growth within nano- and microscale volumes.8000

Les også: