Høyskolen vil bli universitet. Men hvis to ph.d.-er blir forsinket, må søknaden utsettes.

At Gry Sagmo Aglen klarte å disputere forrige uke, var helt avgjørende for at Høgskolen i Innlandet skal kunne søke om å bli universitet denne våren.