Hun saksøkte arbeidsgiver etter å ha blitt sagt opp etter 34 år. Nå har partene inngått forlik.

Rettssaken som skulle starte på mandag er avlyst. Kvinnen (58) skal fortsette å jobbe ved forskningsinstituttet Norce.