Hva er det egentlig vi snakker om når vi snakker om stygg arkitektur?

Arkitekt Barbro Grude Eikseth mener arkitektene bør lytte mer – også til Arkitekturopprøret.