Hva ønsker Borten Moe å oppnå med å kaste styret? Forskningsrådet vil fortsatt måtte «love penger de ikke har», skriver Bjørn H. Samset.

Klimaforsker Bjørn Samset har sittet i ett av Forskningsrådets porteføljestyrer i tre år. Det er noe som skurrer, skriver han.